۲۵ غرفه ناشران حاضر در نمایشگاه بین المللی کتاب با رای هیات رسیدگی به تخلفات تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از مهر، پس از سه روز از آغازبرگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب بیش از ۱۲۰ مورد تخلف انجام شده از سوی ناشران به کمیته رسیدگی به تخلفات واصل و ۲۵ رأی برای متخلفان صادر شد.

این رأی شامل تعطیلی غرفه‌ها از یک روز تا پایان نمایشگاه و نیز ممانعت از حضور در نمایشگاه‌های استانی کتاب می‌شود.

این‌تخلفات شامل عرضه و فروش کتاب و کالای غیر، عرضه کتاب بدون شناسنامه، عرضه کالاهای غیر مرتبط، واگذاری غرفه‌ها، برگزاری برنامه بدون مجوز و هماهنگی بوده است.