مدیرمرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس گفت: کم رنگ کردن نام خلیج فارس در منابع مطالعاتی پروژه ای است که توسط بریتانیا و با پول برخی از کشورهای عربی مدیریت می شود.

به گزارش خبرگزاری ایلتنا و به نقل از مهر، احسان یاری ظهر سه شنبه در همایش بزرگداشت روز خلیج فارس افزود: سعی در کم رنگ کردن نام خلیج فارس در منابع مطالعاتی پروژه‌ای است که توسط کشورهایی مانند بریتانیا و با پول برخی از کشورهای عربی مدیریت می‌شود.

وی ادامه داد: این روز گرچه به مناسبت بیرون راندن پرتغالی‌ها از خلیج همیشه فارس به این عنوان نام گذاری شده است اما ضرورت برگزاری این است که باید در سطح ملی و فراملی در حمایت از نام خلیج فارس حمایت کنیم.

مدیر مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس در ادامه به تاریخ تحریف این نام در جهان عرب اشاره کرد و گفت: گرچه از سده‌های ۷ و ۸ مورخان و جغرافی دانان غربی نام خلیج فارس را استفاده می‌کردند اما در دهه ۱۹۳۰ سرچارلز دلگریافسر انگلیسی برای ایجاد تفرقه بین ایرانیان و اعراب و ایجاد سلطه و استعمار از نام خلیج عربی استفاده کرد. این نام گذاری در راستای اهداف استعماری دولت بریتانیا بود.

یاری در ادامه افزود: نام خلیج عربی از آن زمان تا سال ۱۹۵۸ که عبدالکریم قاسم در عراق از آن استفاده کرد به ندرت شنیده می‌شد. عبدالکریم قاسم برای تعریف مردم ساکن در عراق به عنوان یک ملت و متحد کردن آنها از نام جعلی خلیج فارس استفاده کرد.

یاری با اشاره به رسانه‌ای شدن نام جعلی عربی در برخی از مطبوعات کشورهای استعمارزده افزود: در دهه ۱۹۷۰ یک روزنامه کویتی استفاده شد و در ادامه با رشوه‌هایی که اعراب به برخی از رسانه‌های غربی از جمله نشریه نشنالجئوگرافی می‌دادند استفاده از عنوان جعلی عربی برای این خلیج بیشتر به کار رفت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز سرمایه سنگینی از کشورهای عربی در مراکز مطالعاتی سرمایه گزاری می‌شود تا نام خلیج عربی را به جای خلیج فارس در منابع مطالعاتی جا بیاندازند.

مدیر مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس تاکید کرد: استفاده از نام خلیج عربی یک پروژه استعماری برای ایران زدایی بوده است.