غلامرضا طریقی می‌گوید مخاطبان شعر تنها کسانی که لایک می‌کنند نیستند.

به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از ایسنا، این شاعر گفت: در خصوص ارزیابی خود از وضعیت کنونی شعر و ترانه اظهار کرد: شعر در همه دوران افت و خیز فراوانی داشته است اما ریسمان شعر هیچ‌وقت پاره نمی‌شود و پس از یک دوره افت، مجدد به پله اصلی خود بازمی‌گردد، به همین دلیل نگرانی‌ای برای شعر فارسی ندارم.

او در رابطه با نوشته‌های فراوانی که در فضای مجازی به نام شعر منتشر می‌شود، خاطرنشان کرد: این ناراحت‌کننده است که نوشته‌های سطحی به نام شعر معرفی شوند اما مخاطبان شعر تنها کسانی که لایک می‌کنند نیستند بلکه مخاطبان شعر اهل کتاب هستند.

غلامرضا طریقی بیان کرد: به دلیل وارد نشدن این شعرها به کتاب‌ها مسلما نمی‌توانند تاثیر منفی بر شعر داشته باشند زیرا مخاطبان جدی شعر کتاب‌خوان هستند.