رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با سهمیه بندی بنزین در شرایط فعلی مخالف است و این نظر به دولت منعکس شد.

به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز، گفت: در شرایط فعلی اکثریت مجلس چندان موافق با سهمیه بندی بنزین نبود و این نظر به دولت منعکس شد.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی مؤثرترین راهکارها برای کاهش مصرف سوخت، استفاده فراگیر از سوخت CNG در شبکه حمل و نقل عمومی و خصوصی است و این موضوع جز مطالب و پیشنهادات نمایندگان در جلسه غیرعلنی امروز مجلس بود از این رو وزارت نفت باید از این مسئله حمایت کند.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه درباره موضوع بنزین در این جلسه مباحث مفصلی مطرح شد، گفت: یکی از این مباحث آن بود که سیستم کارتی روی بنزین اعمال شود.

لاریجانی با بیان اینکه سیستم ارائه بنزین از طریق کارت سوخت قطعاً درست است و مجلس از آن حمایت می‌کند، ادامه داد: همچنین درباره بحث سهمیه‌بندی بنزین نظر مجلس بر این نبود که قیمت بنزین افزایش پیدا کند و اکثریت مجلس موافق این فرآیند نبودند و نظر مجلس به دولت منعکس شد.

وی با اشاره به اینکه همچنین در این جلسه درباره مسائل مهم کشور و ابعاد موضوعات اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت، تصریح کرد: در این جلسه سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و کشور مباحثی داشتند و نمایندگان و رؤسای کمیسیون‌ها هم در این زمینه مباحث خود را مطرح کردند.

رئیس مجلس گفت: همچنین مقرر شد که اصلاحات ساختاری در بودجه کشور مدنظر قرار گیرد و در زمینه ارائه نیازهای اساسی مردم به گونه‌ای عمل شود که یارانه‌ها به درستی به دست مردم برسد.