متوسط هزینه هر سفر خارجی برای یک نفر در بهار ١٣٩٧، حدود ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بوده است که نسبت به بهار ١٣٩۶، معادل ۱۰.۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از مهر، نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی در فصل بهار سال ١٣٩٧، از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

نتایج این طرح حاکی است در فصل بهار ١٣٩٧، بیش از ١٧ میلیون خانوار کشور حداقل یک سفر داشته‌اند که نسبت به خانوارهای سفر رفته در زمان مشابه سال قبل (بهار ١٣٩۶)، ۱.۱ درصد افزایش یافته است.

نتایج طرح نشان‌دهنده آن است که خانوارها به طور متوسط برای هر سفر ٧٧۵ هزار تومان هزینه کرده اند که نسبت به هزینه‌های سفر هر خانوار در بهار١٣٩٦، حدود ۶.۷ درصد افزایش داشته است.

تعداد کل سفرها در بهار ١٣٩٧، حدود ١١٣ میلیون سفر بوده است که نسبت به بهار ١٣٩۶، حدود ۹.۳ درصد افزایش یافته است. تعداد سفرهای داخلی حدود ١١٢ میلیون و٣٠٠ هزار سفر بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۹.۴ درصد افزایش داشته است. تعداد سفرهای خارجی بیش از ۶۶۵ هزار سفر بوده که نسبت به فصل بهار سال قبل از آن ١٢.٧ درصد کاهش داشته است.

متوسط هزینه هر سفر داخلی برای یک نفر، بیش از ١٠٠ هزار تومان بوده است که نسبت به بهار ١٣٩٦، معادل ۰.۶ درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه به طور متوسط سفرهای داخلی با اقامت شبانه برای یک نفر حدود ١٧٠ هزار تومان و سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه برای یک نفر، حدود ۵۰ هزار تومان هزینه داشته است.

علی‌رغم کاهش تعداد سفرهای خارجی، متوسط هزینه هر سفر خارجی برای یک نفر در بهار ١٣٩٧، حدود ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بوده است که نسبت به بهار ١٣٩۶، معادل ۱۰.۷ درصد افزایش داشته است.

در مجموع متوسط هزینه هر سفر (متوسط هزینه‌های سفرهای داخلی (با اقامت و بدون اقامت) و خارجی) در بهار ١٣٩٧، بیش از ١١٧ هزار تومان بود که کاهش ۱.۳ درصدی نسبت به بهار سال ١٣٩۶ داشته است.

انتهای پیام/ ت۴۴