عطیه پژم: شاید خیلی‌ها فراموش کرده باشند که چشم‌انداز عفاف و حجاب در عرصه مد و لباس ایران نباید به برپایی چند غرفه فروش محدود شود.

اتکای هر کشور برای حرکت در مسیر اهداف و چشم‌اندازهایش، ارتباط مستقیمی با منشأ حرکت دارد.

ایران کشوری اسلامی و متمدن است که همواره چهره‌ای گران‌قدر از فرهنگ و هنر را به جهانیان معرفی کرده و چه‌بسا یکی از مهم‌ترین این جلوه‌ها، پوشش ایرانیان در طول تاریخ متمدن آن است.

به‌مرور و به‌ویژه پس از ظهور اسلام، آنچه ایرانیان در پوشش خود بر آن اصرار ورزیدند، رعایت کمی و کیفی حجابی بود که شارع دین مبین اسلام بر آن تأکید ورزیدند و طی سالیان متمادی بر این امر صحه گذاشتند که رعایت عفاف و حجاب می‌تواند مردمان این سرزمین را از بسیاری مخاطرات و تهدیدات در امان نگه دارد.

و اما امروز توجه به بررسی وضعیت این مقوله در عرصه مد و لباس کشور از مهم‌ترین ضروریات به شمار می‌رود چراکه در عصر ارتباطات و تکنولوژی، بسیاری از عادات، ارزش‌ها و هنجارها دستخوش تغییر شده و تحولات زیبایی‌شناختی از مهم‌ترین نمودهای این تحولات است.

هرچند تحولات اجتماعی پس از انقلاب اسلامی تأثیر مستقیم بر پارادایم‌های مد گذاشت اما امروز باگذشت چهار دهه از این انقلاب شاهد آنیم که فعالان هنر صنعت مد و لباس ایران به دلایل گوناگون ازجمله مشکلات اقتصادی و معیشتی نه‌تنها در جهان که حتی در کشور خودمان نیز حرفی برای گفتن ندارند.

اتکای هر کشور برای حرکت در مسیر اهداف و چشم‌اندازهایش، ارتباط مستقیمی با منشأ حرکت دارد.

ایران کشوری اسلامی و متمدن است که همواره چهره‌ای گران‌قدر از فرهنگ و هنر را به جهانیان معرفی کرده و چه‌بسا یکی از مهم‌ترین این جلوه‌ها، پوشش ایرانیان در طول تاریخ متمدن آن است.

به‌مرور و به‌ویژه پس از ظهور اسلام، آنچه ایرانیان در پوشش خود بر آن اصرار ورزیدند، رعایت کمی و کیفی حجابی بود که شارع دین مبین اسلام بر آن تأکید ورزیدند و طی سالیان متمادی بر این امر صحه گذاشتند که رعایت عفاف و حجاب می‌تواند مردمان این سرزمین را از بسیاری مخاطرات و تهدیدات در امان نگه دارد.

و اما امروز توجه به بررسی وضعیت این مقوله در عرصه مد و لباس کشور از مهم‌ترین ضروریات به شمار می‌رود چراکه در عصر ارتباطات و تکنولوژی، بسیاری از عادات، ارزش‌ها و هنجارها دستخوش تغییر شده و تحولات زیبایی‌شناختی از مهم‌ترین نمودهای این تحولات است.

هرچند تحولات اجتماعی پس از انقلاب اسلامی تأثیر مستقیم بر پارادایم‌های مد گذاشت اما امروز باگذشت چهار دهه از این انقلاب شاهد آنیم که فعالان هنر صنعت مد و لباس ایران به دلایل گوناگون ازجمله مشکلات اقتصادی و معیشتی نه‌تنها در جهان که حتی در کشور خودمان نیز حرفی برای گفتن ندارند.

به نظر می‌رسد حوزه عفاف و حجاب در ایران تا اندازه‌ای تهی از جریان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جهان در سایه نگاه سطحی برخی مدیران به حرکت لاک‌پشتی خود ادامه می‌دهد و هیچ گوش شنوایی برای ده‌ها مشکل موجود در میان اهالی این صنف وجود ندارد.

به‌ هر روی نباید فراموش کرد که مسئله حجاب در ایران میان دو گفتمان دینی داخلی و خارجی درحرکتی سیال قرار دارد و سطحی‌نگری و بی‌اعتنایی به واقعیت‌های موجود، آینده خوبی را برای این عرصه رقم نخواهد زد.