به گزارش خبرگزاری ایلتنا، مسئولان ارشد نظام و مدیران دستگاه های مختلف از ساعاتی دیگر به دیدار مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای خواهند رفت. انتها پیام/

به گزارش خبرگزاری ایلتنا، مسئولان ارشد نظام و مدیران دستگاه های مختلف از ساعاتی دیگر به دیدار مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای خواهند رفت.

انتها پیام/