بقاء بدن بدون غذا محال است و غذایی که تمام اجزاء آن جزء بافتهای بدن شود وجود ندارد بلکه همواره بخشی از مواد دفعی پس از هضم در بدن می‌ماند که به‌روشهای مختلف دفع می‌شود اما همواره درصدی از این مواد دفعی در بدن باقی مانده و آسیب‌رسان می‌شوند...

به گزارش خبرگزاری ایلتنا و به نقل از تسنیم؛ ورزش در طب سنتی از لوازم مهم حفظ تندرستی و یکی از روش‌های پیشبرد درمان بیماریها است.

بقاء بدن بدون غذا محال است و غذایی که تمام اجزاء آن جزء بافتهای بدن شود، وجود ندارد بلکه همواره بخشی از مواد دفعی پس از هضم در بدن می‌ماند که به‌روشهای مختلف دفع می‌شود اما همواره درصدی از این مواد دفعی در بدن باقی مانده که به‌تدریج مقدارشان زیاد و آسیب‌رسان می‌شوند.

بهترین راه دفع این مواد و رسوبات، روزه، حرکت و ورزش است؛ حرکت باعث حرارت و گرمی در بدن شده و این گرما، فضولات را گداخته و از طریق عرق دفع می‌کند البته ورزش بیش از حد نیز مضر است.

ورزش معتدل، زمانی است که رنگ چهره را مایل به سرخی کند و تنفس و تعریق زیاد شود و سپس به‌آرامی قطع شود و باید توجه کرد که ورزش در حال گرسنگی و روزه‌داری جایز نیست.

بلافاصله پس از صرف غذا نیز نباید ورزش کرد زیرا هنوز هضم غذا کامل نشده و باعث ورود غذای هضم‌نشده به اعضا می‌شود که بسیار مضر و خطرناک است بنابراین در صورتی که ورزشکار حرفه‌ای هستید، دو ساعت بعد از افطار می‌توانید ورزشی معتدل داشته باشید و افرادی که حرفه‌ای نیستند بهتر است فقط از روزه برای دفع فضولات استفاده کنند، مگر اینکه خیلی سردمزاج باشند.

کسانی که عادت به ورزش دارند در ماه رمضان نباید آن را قطع کنند.

در سال ۱۹۹۹ مطالعه‌ای در کویت انجام شد که در آن وضعیت بدنی روزه‌داران با فعالیت بدنی و بدون حرکت مقایسه شد و مشخص شد تعادل مایعات داخل بدن، عملکرد قلبی، میزان آهن و پلاکت خون در گروه فعال در وضعیت بهتری قرار دارد بدون اینکه کاهشی در انرژی آنان ایجاد شود.

البته زمان ورزش باید بین وعده افطار و سحر و با فاصله مناسب از غذا باشد و ورزشهای سخت و طاقت‌فرسا در این‌ ماه توصیه نمی‌شود. در ضمن‌ روزه‌داران باید به تنظیم خواب توجه ویژه داشته باشند زیرا خواب ناکافی باعث افت انرژی و عملکرد ورزشکاران می‌شود.

انتها پیام/