آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تعداد تماشاگر تماشاخانه‌های اداره کل هنرهای نمایشی در چهارمین هفته اردیبهشت سال ۹۸ مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار فروش مجموعه تئاتر شهر، سنگلج و تالار هنر تا روز جمعه ۲۷ اردیبهشت مشخص شد.

بر این اساس مجموعه تئاتر شهر آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تعداد تماشاگر چهار نمایش خود را به شرح زیر اعلام کرد:

نمایش “کمیته نان” به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج اجرای خود را از دوشنبه ۲۳ اردیبهشت در سالن قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر آغاز کرد. این نمایش در طول ۴ اجرا تا جمعه ۲۷ اردیبهشت پذیرای ۲۷۹ نفر بود. این ۲۷۹ نفر در غیاب بلیت نیم‌بها، با ۶۹ بلیت تمام‌بها، ۱۴۶ بلیت تخفیف‌دار و ۶۴ بلیت مهمان به تماشای “کمیته نان” نشستند. به این ترتیب این اثر با بهای بلیت ۳۰۰ هزار ریال در گیشه به رقم ۵۵ میلیون و ۷۴۰ هزار ریال دست پیدا کرد.

نمایش “مده‌آ” به نویسندگی مسعود سمیعی و طراحی و کارگردانی علی‌اصغر راسخ‌راد اجرای خود را از جمعه ۲۰ اردیبهشت در سالن قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر آغاز کرد. این نمایش در طول ۶ اجرا، میزبان ۲۱۶ نفر شد. از این ۲۱۶ نفر، در غیاب بلیت تخفیف‌دار، ۵۶ نفر با بلیت تمام‌بها، ۳ نفر با بلیت نیم بها و ۱۵۷ نفر با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند. به این ترتیب “مده‌آ” با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار ریال، در گیشه به رقم ۱۷ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال دست پیدا کرد.

نمایش “چیزهای سرد” به نویسندگی و کارگردانی رامین اکبری اجرای خود را از سه شنبه ۲۴ اردیبهشت در سالن سایه با ظرفیت ۷۲ نفر شروع کرد. این نمایش در طول ۳ اجرا میزبان ۸۱ نفر شد. این ۸۱ نفر، در غیاب بلیت نیم‌بها، با ۱۱ بلیت تمام‌بها، ۲۵ بلیت تخفیف‌دار و ۴۵ بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند. به این ترتیب “چیزهای سرد” با بهای بلیت ۳۰۰ هزار ریال در گیشه به رقم ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال دست پیدا کرد.

نمایش “لانه خرگوش” به نویسندگی دیوید لیندزی ابر با دراماتورژی و کارگردانی مهدی صباغی از پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت در سالن سایه با ظرفیت ۷۲ نفر روی صحنه رفت. این نمایش در طول ۷ اجرا، میزبان ۲۸۹ نفر شد. این ۲۸۹ نفر با ۸۷ بلیت تمام‌بها، ۴ بلیت نیم‌بها، ۵۵ بلیت تخفیف‌دار و ۱۴۳ بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند. به این ترتیب “لانه خرگوش” با بهای بلیت ۳۰۰ هزار ریال، در گیشه به رقم ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال دست پیدا کرد.

تماشاخانه سنگلج نیز آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تعداد تماشاگر دو نمایش “بیله دیگ بیله چغندر” و “راز نقل آخر” را این گونه اعلام کرد:

نمایش “بیله دیگ بیله چغندر” به نویسندگی داود فتحعلی‌بیگی و کارگردانی منیژه داوری از پنجشنبه ۵ اردیبهشت در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۵ نفر روی صحنه رفت. این نمایش در طول ۱۹ اجرا تا جمعه ۲۷ اردیبهشت، میزبان ۸۸۸ نفر شد. این ۸۸۸ نفر در غیاب بلیت تخفیف‌دار، با ۹۳ بلیت تمام‌بها، ۸۴ بلیت نیم‌بها و ۷۱۱ بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند. به این ترتیب “بیله دیگ بیله چغندر” با بهای بلیت ۳۰۰ هزار ریال در گیشه به رقم ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال دست پیدا کرد.

نمایش “راز نقل آخر” به نویسندگی و کارگردانی حسین تفنگدار از دوشنبه ۹ اردیبهشت در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفت. این اثر طی ۱۶ اجرا تا جمعه ۲۷ اردیبهشت میزبان ۸۱۵ نفر شد. از این ۸۱۵ نفر، در غیاب بلیت تخفیف‌دار، ۱۴۲ نفر با بلیت تمام‌بها، ۷۵ نفر با بلیت نیم‌بها و ۵۹۸ نفر با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند. به این ترتیب “راز نقل آخر” با بهای بلیت ۳۰۰ هزار ریال، در گیشه به رقم ۵۳ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال دست پیدا کرد.

تالار هنر نیز آمار دو نمایش “جادوگر درخت انجیر هندی” و “غول بابا” را تا جمعه ۲۷ اردیبهشت به شرح زیر ارائه داد:

نمایش “جادوگر درخت انجیر هندی” به نویسندگی و کارگردانی احسان مجیدی که از یکشنبه اول اردیبهشت در تالار هنر با ظرفیت ۲۴۰ نفر روی صحنه رفت تا جمعه ۲۷ اردیبهشت، طی ۲۳ اجرا میزبان ۸۴۶ تماشاگر شد. از این ۸۴۶ تماشاگر، ۳۶۳ نفر با بلیت تمام‌بها، ۳۵۱ نفر با بلیت نیم‌بها، ۹ نفر با بلیت تخفیف‌دار و ۱۲۳ نفر با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند. به این ترتیب “جادوگر درخت انجیر هندی” با بهای بلیت ۲۰۰ هزار ریال در گیشه به رقم ۱۰۹ میلیون و ۵۰ هزار ریال دست پیدا کرد.

نمایش “غول بابا” به نویسندگی مهدی سیم‌ریز و کارگردانی محبوبه پاداش و مهدی سیم‌ریز از یکشنبه ۱۵ اردیبهشت در تالار هنر با ظرفیت ۲۴۰ نفر روی صحنه رفت. این نمایش طی ۱۲ اجرا، میزبان ۵۹۷ تماشاگر شد. از این ۵۹۷ نفر، در غیاب بلیت تخفیف‌دار، ۲۴۷ نفر با بلیت تمام‌بها، ۲۸۹ نفر با بلیت نیم‌بها و ۶۱ نفر با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند. به این ترتیب “غول بابا” با قیمت بلیت ۲۰۰ هزار ریال، در گیشه به رقم ۷۸ میلیون و ۳۰۰  هزار ریال دست پیدا کرد.