نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی با بیان اینکه ملت ایران به دنبال تعامل سازنده است، نه بازنده، گفت: ملت نمی‌پذیرد که دشمن هر آنچه در توان دارد علیه او به کار گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از مهر، سعید جلیلی نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی عصر روز گذشته در نشستی با حضور اساتید بسیجی دانشگاه‌های تهران که در محل دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: بیش از سی سال از پایان دفاع مقدس می‌گذرد و امروز دشمنان ما عنوان می‌کنند دیگر به دنبال جنگ نظامی با ایران نیستند. علت آنست که ملت ایران با یک تحلیل و فهم صحیح در هشت سال دفاع مقدس مقاومتی از خود بروز داد که به دشمنان فهماند، گزینه نظامی راه‌حلی برای آنها نخواهد بود و سی سال است که جرأت حمله را از آنان گرفته است.

وی در ادامه افزود: مقاومتی که ملت در زمان خودش و به شکل صحیح از خود بروز داد، کشور را از تعرض نظامی در امان نگاه داشت و آن را بیمه کرد. این الگو و هوشمندی باید در جنگ اقتصادی نیز تکرار شود.

جلیلی خاطر نشان کرد: البته در کنار مقاومت مردم ایران، دشمن نیز فهمیده است که اگر در باور ملت و تحلیل‌های صحیح او اخلال ایجاد کند، دیگر به جنگ نظامی نیاز ندارد.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکا تصریح کرد: در یکی دو هفته اخیر آمریکایی‌ها مکرر عنوان می‌کنند که ما خواهان جنگ با ایران نیستیم؛ دشمنی که صراحتاً می‌گوید راهبرد او فشار حداکثری است و تحریم‌های بی سابقه را اعمال می‌کند و همچنین ملت ایران را تروریست می‌نامد، آیا این رفتارها غیر از جنگ با یک ملت است؟! هر تحریم آمریکا یک رفتار جنگی است که باید هزینه آن را بپردازد.

نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی در ادامه سخنانش تشریح کرد: آمریکایی‌ها در راهبرد فشار حداکثری، زمانیکه به نقطه حداکثری این فشارها برسند به دنبال امتیاز گیری هستند و برای نقد کردن این فشارها در این نقطه سخن از مذاکره و گفتگو می‌زنند. آمریکا هرچه را می‌تواند علیه ملت ما انجام دهد با راهبرد فشار حداکثری به کار می‌گیرد و آنچه را که از سر عجز نمی‌تواند انجام دهد وسیله‌ای برای جلوگیری از پاسخ مشروع ایران به رفتارهای خصمانه خود قرار می‌دهد اما این رفتارها از جانب ملت ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.

وی اظهار داشت: ملت ایران به دنبال تعامل سازنده است، نه بازنده. ملت نمی‌پذیرد که دشمن هر آنچه در توان دارد علیه او به کار گیرد و پاسخ متناسبی دریافت نکند. مردم ایران در چهل سال گذشته نشان داده‌اند از حقوق، منافع، آرمان‌ها و ارزش‌های خود بدون آمریکا و حتی در مبارزه با آمریکا به خوبی دفاع خواهند کرد.