رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای سازمان نوسازی و اعتبارات مربوط به پروژه‌های مشارکتی خیرین مدرسه‌ساز در سال جاری خبر داد.
  1. به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت در دیدار با رئیس سازمان نوسازی مدارس و جمعی از خیران مدرسه‌ساز از اقدامات انجام شده در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی و مشارکت خیرین در این عرصه قدردانی کرد و گفت: صرف هزینه در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی یک سرمایه‌گذاری هدفمند برای تحقق اهداف توسعه کشور است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: همه افراد جامعه به ارزش والای کار خیرین اشراف دارند. نیازی نیست که من شما را وصف کنم اما وظیفه خود می‌دانم قدردان زحمات شما باشم. باری را که مطابق قانون اساسی در حوزه مدرسه‌سازی به عهده دولت‌ها بوده است، در حال حاضر خیّران به دوش می‌کشند، خیرین در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی به نیابت از دولت بسیار موفق عمل کرده‌اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: برای اتمام پروژه‌هایی که به همت خیران آغاز شده است، باید اولویت قائل باشیم و منابع این بخش را به هر شکل ممکن تأمین کنیم. سازمان برنامه و بودجه و نظام برنامه‌ریزی کشور در قبال این کار نیک خیران که به ساخت و توسعه فضاهای آموزشی می‌پردازند؛ توجه جدی دارند و این احسان خیران را به نیکی پاسخ می‌دهد و بر همین اساس در دو سال قبل سازمان برنامه و بودجه توانست این حق‌شناسی را با تخصیص حداکثری نشان دهد.

نوبخت ادامه داد: با توجه به اینکه طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای حدود ۷۷ درصد و در سرجمع حدود ۷۱ درصد تخصیص داشتیم اما تنها حوزه‌ای که ۱۱۴ درصد تخصیص گرفت حوزه معاونت عمرانی آموزش و پرورش بود. امسال قصد داریم عدد تخصیص منابع بیش از سال ۹۷ باشد حتی اگر تهدیدهای دشمنان، مبنی بر به صفر رساندن صادرات داشته باشیم.

وی با تاکید مجدد به تخصیص صددرصدی اعتبارات طرح‌های مشارکتی و خیّرساز سازمان نوسازی مدارس، خطاب به خیرین گفت: امیدوارم به این کار شایسته‌ای که در پیش دارید کمک کرده باشیم و این کار بتواند به نوعی کمکی هم به پیمانکاران باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان در پاسخ به درخواست مکتوب جمعی از خیران مدرسه‌ساز نسبت به تأمین اعتبار پروژه‌های خیّرساز، به رئیس امور تلفیق بودجه دستور داد تا همچون سنوات گذشته ۱۰۰ درصد اعتبارات مربوط به تملک دارایی و سرمایه‌ای و اعتبارات مربوط به پروژه‌های مشارکتی خیرین مدرسه‌ساز تخصیص داده شود.