مهدی قزلی با حضور در انستیتو ادبیات ماکسیم گورکی مسکو، با الکسی وارلاموف نویسنده و رئیس این موسسه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از مهر، در این دیدار قزلی با تشریح فعالیت‌های بنیاد شعر و ادبیات داستانی، درباره برگزاری دوره‌های آموزش داستان‌نویسی آل‌جلال و دوره‌های پیشرفته داستان کوتاه و رمان توضیحاتی ارائه داد.

مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی در ادامه گفت: از تجربیات، منابع و روش درسی این انستیتو، برای آموزش و تدریس به ادب‌جویان بنیاد استفاده خواهیم کرد.

رئیس انستیتو گورکی نیز با استقبال از همکاری فیمابین، ابراز امیدواری کرد که با ایجاد توسعه همکاری‌ها، امکان حضور اساتید این مؤسسه در دوره‌های آموزشی بنیاد شعر و ادبیات داستانی فراهم شود.

این گزارش می‌افزاید، قزلی پیش از این دیدار از بخش‌های مختلف انستیتو ادبیات ماکسیم گورکی که مهمترین وقدیمیترین مؤسسه آموزش عالی ادبیات خلاقه در روسیه است، بازدید کرد.

انتهای پیام/ ت۴۴