دومین نشست استانی ستاد گرامیداشت هفته قوه قضائیه با حضور کلیه اعضا در محل ساختمان روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران، دومین نشست استانی ستاد گرامیداشت هفته قوه قضائیه با حضور کلیه اعضا در محل ساختمان روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
براساس این گزارش در این جلسه مصوبات نشست قبل به دقت مورد پیگیری قرار گرفت و بعد از انجام مباحث کارشناسی لازم و طرح پیشنهادات جدید و ارائه نقطه نظرات از ناحیه اعضای ستاد، تصمیماتی اتخاذ و جهت اجرا به مبادی ذیربط ابلاغ شد.

انتهای پیام/ ت۴۴