نوع نگرش ما به حوزه ی فرهنگ و موسیقی بسیار حائز اهمیت است. متاسفانه مدتی است در کنار موسیقی های خوب، موسیقی های بد و غیر ارزشی نیز در گوشه و کنار شنیده می شود. یک تصویر مطلوب از موسیقی پاپ ما در دنیا دیده نمی شود؛ این در صورتی است که در عرصه ی […]

نوع نگرش ما به حوزه ی فرهنگ و موسیقی بسیار حائز اهمیت است. متاسفانه مدتی است در کنار موسیقی های خوب، موسیقی های بد و غیر ارزشی نیز در گوشه و کنار شنیده می شود.

یک تصویر مطلوب از موسیقی پاپ ما در دنیا دیده نمی شود؛ این در صورتی است که در عرصه ی صدا و موسیقی چهره های قابل اعتنایی داریم.

با وجود اینکه به حداکثرها رسیده ایم اما از حداقل های توان ظرفیت ها و قابلیت های پویای موسیقی استفاده ای نمی شود و نتیجه اش این است که خواننده ها و موزیسین هایی روی کار می آیند که از معرفت ها و منش های یک هنرمند بی بهره اند. البته واضح است که اوج این ها به گونه ی موج است.

در ضرب المثل ها آمده است که: یک دست صدا ندارد! اتفاقا ً بر عکس؛ یک دست صدا دارد! در زمینه ی فرهنگ سازی در موسیقی پاپ ایران باید یک نفر دست بزند که خیل جمعیت آهنگ فرهنگ را بنوازند! مردم ما و مسئولان ما از موسیقی درک صحیحی دارند، اگر راه ما درست باشد، همیشه حمایت خواهد بود.

امیدوارم خواننده های ما به درک بالایی از شعور و شناخت موسیقی و شعر برسند تا شعرهای سالم بخوانند و در اجرای آثار نیز فالشی ها را بر طرف کنند. سایت ها و کانال های دانلود موسیقی نیز خیلی موثرند. مدیران محترم این سایت ها و کانال ها باید اندیشه کنند تا کاری خوب و درخور مردم ایران را ارائه دهند.

تزریق آهنگ بد به جامعه، بر سلیقه ی مردم نیز اثر می گذارد! پس آنگاه است که عده ای از مردم فکر می کنند در دنیای امروزی، اینگونه آهنگ ها مد شده اند، لذا گاه مشاهده نموده ایم که از برخی آهنگ های بی ارزش حمایت هایی شده است! (اما همانگونه که در بالا گفته شد، اوج این ها به گونه ی موج است!)

من در حمایت از موسیقی صحیح و ایجاد شرایطی بهتر برای موسیقی پاپ «دست» می زنم! یک «دست» هم صدا دارد اگر با هم همراه باشیم تا شرایط ایده آل و معقولی بر فضای فرهنگ، ادب و موسیقی حاکم شود!

  • نویسنده : سید محسن معراجی