پس از استعفای محمدرضا اسدزاده از دبیری شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور در اسفند ماه سال ۹۷ هنوز دبیر جدیدی برای این مجموعه انتخاب نشده است.

مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از استعفای محمدرضا اسدزاده از دبیری شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور در اسفند ماه سال ۹۷ هنوز مدیر جدیدی را برای این مجموعه انتخاب نکرده‌اند.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ بود که طی حکم جدیدی برای محمدرضا اسدزاده، وی را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر و رئیس شورای عالی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور منصوب کرد. اسدزاده پیش از صدور این حکم، با حکم دیگری از سوی وزیر به عنوان دبیر شورا منصوب شده بود.

بر اساس آئین‌نامه داخلی و ضوابط اجرایی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی به عنوان رئیس، نماینده تام‌الاختیار وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری، نماینده تام‌الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نماینده تام‌الاختیار فرهنگستان هنر، دبیر شورای ارزشیابی (با انتخاب رئیس شورا) و رؤسای کمیته‌های تخصصی اعضای حقیقی شورای ارزشیابی هنرمندان کشور هستند.

این در حالی است که دو نفر کارشناس خبره دارای گواهینامه درجه یک هنری و یا عضو هیأت علمی مراکز دانشگاهی معتبر هنری کشور با انتخاب رئیس شورا در چهار گروه تخصصی (گروه هنرهای زیبا- گروه شعر و داستان- گروه سینما- گروه هنرهای سنتی) اعضای حقیقی این شورا را تشکیل می‌دهند.

شورای ارزشیابی هنرمندان کشور، عالی‌ترین نهاد ارزشیابی هنرمندان کشور است که به منظور ارزشیابی آثار هنرمندان، تعیین مرتبه و درجه هنری و سنجش میزان تخصص و تجربه هنرمندان در جهت شناخت شأن و منزلت ایشان تشکیل‌شده و فعالیت می‌کند.

محمدرضا اسدزاده که کمتر از یک سال ریاست شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران را برعهده داشت، ۱۳ اسفند ماه سال ۹۷ از این سمت استعفا کرد.