نشست صمیمی ایثارگران و جانبازان صنفی و کارآفرین با جناب سرهنگ افرند رئیس اداره اماکن عمومی فاتب که با حضور سید حسن نقوی عضو عالی شورای ایثارگران اتاق اصناف ایران و ایثارگران فعال عرصه های کارآفرینی و صنفی با دستورکار تدابیر بهبود خدمات به جانبازان و تکریم و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران مراجعه کننده به اداره اماکن صورت گرفت.

در این دیدار سید حسن نقوی عضو عالی شورای ایثارگران اتاق اصناف ایران و ایثارگران فعال عرصه های کارآفرینی و صنفی از خدمات ارزنده و ارزشمند جناب سرهنگ تقی افرند در تکریم و منزلت جانبازان و ایثارگران تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

شایان ذکر است جناب سرهنگ افرند از جانبازان ۸ سال دفاع مقدس می باشند که از زمان حضور در این جایگاه رسیدگی به امور ایثارگران را سرلوحه کار خویش و سازمان متبوع قرار داده اند.