وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رفع مشکلات مخابراتی روستاهای کشور، در دستور و اولویت کار وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. مهسا رستمی 19 ساعت پیش

محمد جواد آذری جهرمی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات مخابراتی و زیرساختی ارتباطی استان مرکزی در ساوه، اظهار داشت: در حوزه روستایی نیاز است که خدمات حوزه ارتباطی و مخابراتی بهبود و ارتقا یابد و در همین راستا، برنامه ریزی برای این مهم را در دستور کار قرار داده ایم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در استان مرکزی نیز در برخی شهرستان ها از جمله شهرستان زرندیه مشکلات در حوزه ارتباطی و مخابراتی وجود دارد که موجب مطالبات مردمی در این زمینه شده کو برای حل این مشکلات اقدام خواهد شد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه موضوع کوچک سازی وزارتخانه ها هم اکنون مطرح است، طی چند سال اخیر ۲۰۰۰ نفر در وزارتخانه ارتباطات بازنشسته شده و جذب نیروی جدید نیز فقط در ردیف های ضروری انجام شده است، به همین سبب نمی توان منابع وزارتخانه را برای گسترش دفاتر شهرستانی در استان ها به کار گرفت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: ازسوی دیگر وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با حجم زیادی از برنامه های مهمی مواجه است که هم اکنون در دست اجرا می باشند و در این زمینه با مساله کمبود اعتبارات نیز روبرو است، بنابراین نیاز است که امور مهم و ضروری پیگیری شوند.

آذری جهرمی تصریح کرد: در ارتباط با برخی محورهای استان مرکزی از جمله ساوه – سلفچگان و نوبران – اخترآباد، با توجه به مشکلات ارتباطی موجود بایستی زیرساختی ارتباطی و مخابراتی لازم تامین شود که وزارتخانه طی چند ماه آینده برای این مهم اقدام خواهد کرد که البته این مهم در گرو تامین شرایط و بستر لازم از سوی استان برای اجرایی شدن طرح های موجود نیز هست.