مقرر شده دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ضمن احصا میزان کاغذ وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان که در اختیار کارخانجات تولیدکننده دفاتر دانش آموزی است آمار احصا شده را در اختیار دفتر امور خدمات بازرگانی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، مطابق توافقات در ستاد تنظیم بازار مقرر شده ” دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ضمن احصا میزان کاغذ وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان که در اختیار کارخانجات تولیدکننده دفاتر دانش آموزی است آمار احصا شده را در اختیار دفتر امور خدمات بازرگانی قرار داده تا اقدامات لازم برای توزیع محصولات تولیدشده در شبکه تحت نظارت «نمایشگاه های بازگشایی مدارس» فروشگاه های زنجیره ای، صنوف منتخب از سوی آن دفاتر صورت پذیرد.

علاوه براین مقرر شده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن بازرسی موجودی احصا شده نسبت به قیمت گذاری برای محصولات تولید شده با ارز ۴۲۰۰ تومان اقدام و برای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت بر روی محصولات خود اقدامات لازم را انجام  وگزارش آن را به جلسات آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه کند همچنین با توجه به نزدیکی ایام بازشگایی مدارس و لزوم تأمین لوازم التحریر این ایام قرار شده موضوع برگزاری نایشگاه های بازگشایی مدارس با محوریت اتاق اصناف پیگیری و اقدام لازم از سوی استانداران و سایر دستگاه های ذیربط برای در اختیار قرار دادن جایگاه های رایگان  وفراهم کردن شرایط برگزاری نمایشگاه با اجتناب از تمرکز صرف بر سودآوری از سوی مجریان، انجام و گزارش اقدامات صورت گرفته در جلسات آتی کارگروه تنظیم بازار توسط اتاق اصناف ارائه گردد.