جزئیات تأمین، توزیع و تنظیم بازار چای کشور در ماه های آینده اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا: براساس جدیدترین توافقات به عمل آمده در ستاد تنظیم بازار مقرر شده ” با توجه به حجم بالای واردات چای از ابتدای سال ۹۸ تا قبل از تاریخ ۱۸ خرداد ماه سال جاری که تاریخ تعیین شده برای اخذ مابه التفاوت ۴۸۰۰ تومانی از کالاهای منتقل شده از گروه یک به گروه دو بوده است مقرر شده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری اتحادیه چای و با دعوت از دستگاه های نظارتی و امنیتی طی سه روز کاری با دعوت از تمام واردکنندگان چای در فاصله زمانی فوق الذکر نسبت به اخذ آمار موجودی، سوابق قیمت عرضه چای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومان اقدام و نسبت به معرفی واحدهایی که چای وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را با قیمت چای وارد شده با ارز نیمایی به فروش رساندند را برای اخذ مابه التفاوت ۴۸۰۰ تومان به بانک مرکزی اقدام و برای توزیع موجودی چای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومان به قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به معرفی ایشان به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار برای تعریف شبکه توزیع تحت نظارت در قالب اتحادیه اسکات، فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های آمزوش و پرورش، هیئت مذهبی در ایام ماه محرم و صفر و با همکاری دفتر امور خدمات بازرگانی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام و گزارش آن را در جلسه آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه نماید.

علاوه براین بانک مرکزی مکلف است رفع تعهد ارزی تمام کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان را منوط به ارائه تأییدیه فروش کالای وارد شده به قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سوی سازمان مذکور و یا تأییدیه عرضه کالای وارد شده در شبکه‌های توزیع منتخب از سوی وزارتخانه متولی « وزارت صنعت معدن و تجارت»، «وزارت جهاد کشاورزی»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» نماید.