عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: مشکلات وجود ارز چند نرخی کاملا قابل لمس است که با اندک سواد اقتصادی نیز می توان متوجه شد که اشتباه است و دلایل دولت برای وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملا مبنای سیاسی دارد.

به گزارش خبرگزاری دبنا، مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اختصاص ارز چند نرخی اقدامی غلط و عامل رانت و فساد است، گفت: دولت اگر نگاه اقتصادی به مسائل داشته باشد، همین نکته مهم را تائید می کند اما مسئله این است، اداره دولت و حکومت فقط جنبه اقتصادی ندارد و دولت حتما دلار ۴۲۰۰ تومانی را به دلایل غیر اقتصادی تخصیص می دهد و شاید اگر آن دلایل را بشنویم، خیلی از آن ها قابل توجیه باشد.

وی شرایط امروز را با شرایط سال ۹۱ مشابه دانست و عنوان کرد: در آن زمان ارز مرجع، مبادلاتی و آزاد وجود داشت و امروز نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز بازار وجود دارد و به همین جهت تفاوتی در سیاست گذاری ارزی کشور به وجود نیامده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مشکلات وجود ارز چند نرخی کاملا قابل لمس است که با اندک سواد اقتصادی نیز می توان متوجه شد که اشتباه است و دلایل دولت برای وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملا مبنای سیاسی دارد.

این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه آمار گمرک نشان می دهد سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ واردات ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: مطمئنا نقدینگی و اینکه دولت به صورت مصنوعی قیمت ارز را پایین نگه می دارد، در جهش ارزی اثرگذار است اما در حقیقت عامل تحریم و فشار خارجی در این مسئله اثر زیادی دارد زیرا باعث می شود ضعف های اقتصاد کشور نمایان شود. بنابراین با وجود آنکه این ضعف ها در ماهیت اقتصاد کشور وجود دارد اما تا آنجایی که فشار خارجی وجود ندارد، قابل کنترل است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین علت فشار اقتصادی کشورهای غربی به ایران را وجود ضعف های زیاد در اقتصاد دانست و عنوان کرد: دشمنان خارجی این موضوع را به خوبی می دانند.

وی درباره اثرگذاری نقدینگی اظهار داشت: این نقدینگی که در کشور وجود دارد واقعی نیست زیرا بیشتر آن ها به صورت کاغذی است و به عنوان مثال بانک امسال ۲۰ درصد به بدهی کسی که اقساط تسهیلات خود را باز می گرداند اضافه می کند و به این شکل این مقدار به نقدینگی کشور اضافه می شود.