مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در پایان مرداد ۹۸ را ۶۳.۳ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، مرکز آمار نرخ تورم ۱۲ ماهه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در پایان مرداد ۹۸ را ۶۳٫۳ درصد اعلام کرد. نرخ تورم خوراکی ها نسبت به ماه قبل ۲٫۹ درصد رشد داشته است. در ۱۲ ماهه منتهی به پایان تیر ۹۸ نرخ تورم خوراکی ها ۶۰٫۴ درصد اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش نرخ تورم ۱۲ ماهه مواد غیرخوراکی نیز در پایان مرداد ۳۳٫۷ درصد بوده که این رقم نسبت به ماه قبل ۱٫۶ درصد رشد داشته است. تورم غیرخوارکی ها در پایان تیر ۳۲٫۱ درصد اعلام شده بود.

نرخ تورم شهری خوراکی ها در پایان مرداد ۶۳٫۵ و همین نرخ در روستاها ۶۲٫۶ درصد بوده است. تورم مواد غیرخوراکی در شهرها نیز ۳۳٫۵ درصد و درروستاها ۳۵٫۵ درصد محاسبه شده است.