رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگرچه درآمدها در سال جاری کامل تحقق پیدا نمی‌کند اما از آنجایی که هزینه‌ها براساس درآمدها تنظیم شده، کشور در سال ۹۸ کسری بودجه ندارد.

به گزارش خبرگزاری دبنا، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت بودجه سال جاری، گفت: دولت به‌دنبال بهبود کارآیی نهاده‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی است که این مهم در قالب اصلاح ساختار بودجه تعریف می‌شود.

وی گفت: اگرچه درآمدها در سال جاری کامل تحقق پیدا نمی‌کند و عدم تحقق منابع در کشور وجود دارد اما از آنجایی که هزینه‌ها براساس درآمدها تنظیم شده، کشور در سال ۹۸ کسری بودجه ندارد، در واقع برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر یکسان شوند.

رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: تا پایان سال به‌جای ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی که مصوبه مجلس بود، منابع و مصارف را ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تنظیم می‌کنیم.