امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۹ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۱۵ ارز کاهش و ۲۳ ارز افزایش یافت.

 

نرخ 47 ارز بین بانکی در 16 شهریور 98 /

نرخ 47 ارز بین بانکی در 16 شهریور 98 /

به گزارش خبرنگار   اقتصادی خبرگزاری دبنا امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۹ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۱۵ ارز کاهش و ۲۳ ارز افزایش یافت.