یک کشاورز نمونه اردبیلی امسال در هر هکتار ۱۴ تن و ۱۷۰ کیلوگرم گندم یعنی ۳ برابر متوسط کشور برداشت کرد تا نشان دهد، با بهره گیری از برخی روشهای علمی می توان در تولید گندم کشور انقلابی برپا گرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، یکی از مهمترین راه های توسعه بخش کشاورزی و بهره برداری از ظرفیت های کامل این بخش افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی است که می تواند در نیل کشور به خودکفایی و افزایش تولید و اشتغال در اقتصاد کمک کند. افزایش برداشت در هر هکتار یکی از بارزترین شاخص های رشد بهره وری در تولید محصولات کشاورزی است. در این باره با یکی از کشاورزان نمونه که توانسته برداشت گندم در هر هکتار را تا ۳ برابر افزایش دهد، گفتگو کردیم.

محمد صادق فرجی گندمکار نمونه اردبیلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: رقمی که برای تولید گندم آبی  استفاده کرده، گاسکوژن است و توانسته ۱۴ تن و ۱۷۰ کیلوگرم گندم را در هرهکتار برداشت کند.

وی در ارتباط با دلایل موفقیت خود گفت: تولید را زیر نظر مهندسان کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی انجام داده و به توصیه های آنها مو به مو عمل کرده، در نتیجه میزان برداشت به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است و  میزان تولیدش از ۱۰ تا ۱۲ تن در هکتار به بیش از ۱۴ تن رسیده است.

گندم کارنمونه اردبیلی در پاسخ به اینکه آیا گندمی که کاشته است تراریخته نیست؟ ضمن رد این موضوع اظهار داشت: کارشناسان بخش کشاورزی هفته ای یک بار بر مزرعه او  نظارت داشته اند و او نیز به طور کامل به توصیه ها عمل کرده است و همین امر دلیل موفقیت و افزایش عملکردش است.

وی در پاسخ  به اینکه برای کاشت هر هکتار چقدر هزینه کرده گفت: هزینه تولید گندم در هر هکتار به درستی مشخص نیست، اما در تاریخ ۲۴ تا ۲۵ مهر ماه کاشته و در مرداد نیز عملیات برداشت را در استان اردبیل انجام داده است؛ همچنین سه مرتبه در بهار و  یک مرتبه در پاییز آبیاری انجام داده و توانسته از بارش های موثر نیز استفاده کند.

فرجی اظهار داشت: آبیاری و کوددهی به موقع و به اندازه تاثیر زیادی در افزایش عملکرد گندم دارد و به دیگر کشاورزان پیشنهاد کرد که در این ارتباط از نظرات کارشناسان بخش بهره گیرند.

بنابراین گزارش، متوسط برداشت گندم در کشور در سال های اخیر افزایش یافته است و از ۴ تن در هکتار به ۵ تن رسیده است اما هنوز فاصله زیادی با عملکرد کشاورزان نمونه و پیشرو کشور دارد.

میزان برداشت این گندمکار کشورمان حدودا ۳ برابر متوسط برداشت گندم در کشور است؛ در صورتی که در انجام فعالیت های ترویجی و انتقال تجربیات کشاورزان نمونه به دیگر کشاورزان موفق عمل شود، رسیدن به متوسط برداشت ۷ تن در هکتار  (کمتر از نیمی از تولید گندم کاران نمونه است ) کار دشواری نیست و انقلابی بزرگ در صنعت تولید گندم کشور ایجاد می کند.