به گزارش خبرگزاری دبنا تعداد کل بازرسی ها از صنوف تهران در مردادماه سال جاری ۳۶ هزار و ۸۵۳ فقره بود که ۵ هزار و۴۰۷ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از۳۲ میلیارد و ۹۶۸ میلیون ریال تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری دبنا، در مرداد ماه امسال ۳ هزار و۴۷۴ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۶۱ درصد در بخش کالا و ۳۹ درصد در بخش خدمات بود.
از مجموع شکایات دریافتی۷ درصد به صورت حضوری، ۸۹ درصد تلفنی و ۴ درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است .
در عین حال پس از بررسی های معموله و ارزیابی کارشناسان تعداد ۳ هزار و ۴۳۴ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده است.
همچنین از کل شکایات قابل پیگیری ۴ درصد منجر به رضایت شاکی، ۴۸ درصد متخلف، ۴۴درصد غیرمتخلف و ۴ درصد در دست بررسی است.
طبق گزارش واحد معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران، بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورتحساب است.