از سوی رئیس اتاق اصناف ایران؛ دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اتاق اصناف ایران منصوب شد

از سوی رئیس اتاق اصناف ایران؛
دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اتاق اصناف ایران منصوب شد.
طی حکمی از سوی ریاست اتاق اصناف ایران، دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اتاق اصناف ایران منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری دبنا، مسعود امرالهی طی حکمی از سوی ریاست اتاق اصناف ایران به عنوان دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اتاق اصناف ایران منصوب شد.
مسعود امرالهی از سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را در اتاق اصناف ایران را آغاز کرده است و وی در حال حاضر به عنوان مدیر اجرایی بسیج تخصصی اتاق اصناف ایران نیز فعالیت دارد