یک کارشناس از آسیب پذیری حدود ۵۰ درصد بیمارستان های دولتی در برابر وقوع زلزله خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، احسان اثنی عشری در نشست خبری برگزاری کنفرانس تاب آوری بیمارستان در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، اظهار کرد: به دنبال تغییر نگاه نظام مهندسی ساختمان از بحث مقاوم سازی به سمت تاب آوری هستیم.

وی با بیان این که در کنفرانس مذکور بحث های پژوهشی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی برگزار می شود، گفت: دو میزگرد در این کنفرانس برگزار می شود که یکی از آنها استفاده از فناوری های نوین برای مقاوم سازی بیمارستان هاست، بر اساس بررسی های عمومی صورت گرفته توسط وزارت بهداشت میزان قابل توجهی از بیمارستان های دولتی در برابر زلزله آسیب پذیر هستند.

اثنی عشری ادامه داد: تا کنون ۱۲ بیمارستان دولتی مقاوم سازی شده و در مجموع حدود ۵۰ درصد از بیمارستان های دولتی کشور در برابر وقوع زلزله آسیب پذیر هستند.