مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به مشکلات کارگران روغن نباتی جهان گفت: این بنگاه اقتصادی که به دلایل مشکلات ناشی از تحریم ها و کمبود مواد اولیه و نقدینگی مدتی تعطیل بوده بزودی فعالیت تولیدی خود را آغاز می کند.

کریم یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل  و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، با اشاره به مشکلات بنگاه های اقتصادی گفت: با عزم و اراده کارگران و کارفرمای روغن نباتی جهان در استان زنجان با همدلی و همکاری موثر آنان در آینده نزدیک شاهد شروع تولید در این بنگاه  اقتصادی خواهیم بود.

وی ادامه داد: این بنگاه  اقتصادی که به دلایل مشکلات ناشی از تحریم ها و کمبود مواد اولیه و نقدینگی مدتی تعطیل  بوده بزودی فعالیت تولیدی خود را از سر خواهد گرفت.در این بنگاه  اقتصادی حدود صد نفر کارگرمشغول  به کار هستند.

 مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بیان کرد: تمام کارگران  با همکاری موثر در جریان راه اندازی بنگاه و بازسازی و به روز رسانی دستگاه ها و ماشین آلات برای شروع تولید هستند.کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و مسئولان استانی همراهی و همکاری لازم و مفید و موثری برای تجدید تولید و فعالیت در کارگاه را به عمل آوردند.

یاوری با اشاره به اینکه  حدود سه هزار تن مواد اولیه ( روغن خام)به کارخانه وارد گردیده تا پس از بازسازی دستگاهها تولید در بنگاه به جریان در آید افزود:درشرایط تحریم کارگران و کارفرمایان باید با درک صحیح از شرایط موجود با همدلی و همکاری بیش از پیش  مشکلات را از پیش روی بردارند و با جدیت و کوشش روز افزون به تولید کمی و کیفی بیاندیشند و همت خود را بر حل  مشکلات  و خلاقیت در تامین نیازهای مواد اولیه و تجهیزات و قطعات قرار دهند.

وی ادامه داد:در شرایط کنونی فعالیت دو چندان  کارگروه های تسهیل  و رفع موانع تولید در استانها مورد انتظار است. چنانچه کارگروههای تسهیل  و رفع موانع تولید استانها به ریاست  استانداران محترم جلسا ت را در محل  فعالیت  بنگاههای اقتصادی با حضور نماینده کارگران و کارفرمایان  برگزار نمایند کارگشا  و اثر بخش تر خواهد بود.