برخلاف نظر افرادی که مخالف تفکیک این دو وزارتخانه میباشند ، بنده با جداسازی این دو ازهم کاملاموافق هستم به این دلیل که این وزارتخانه ها امر بسیار مهم و تخصصی را در کشور هدایت میکنند ، به عنوان مثال از یک سو بازرگانی که به نوبه ی خود یک حوزه بسیار راهبردی است و افراد متخصص وکارامدی را جهت رونق اقتصادی کشور در حوزه ی کاری خود می طلبد، و از سوی دیگر شاهد یک وزارتخانه هستیم که میبایست بتواند بطور جدی وهمزمان بحث امور فروش ،تنظیم بازار و بازرگانی را که خود یک صنعت بسیار مهم است را مدیریت نماید.
دبنا: نظر شما راجع به بحث وام فروشی که اخیراً باب شده و اینکه عده ای افراد سودجو با اینکار به خرید و فروش وام هایی با تسهیلات بسیار خوب نظیر وام مسکن ، ازدواج و … می نمایند چیست؟
دکتر علیرضا احمدیان: باید ساز و کاری هوشمند در خصوص وامهایی که سرمایه‌های اجتماعی و ملی و متعلق به مردم هستندایجاد شود.این مردم هستند که در  بانک‌ها سرمایه گذاری کرده اند و باعث رونق آنها شده‌اند و امروز از گرفتن این وام‌ها محرومند و  متاسفانه تنها برخی از افراد که دارای قدرت و ارتباطات خانوادگی هستند از این وام ها بهره مند میگردند و این باعث نگرانی است .لذا لازم است با تدابیر وتمهیداتی که اندیشیده  می شود این جریان به مسیر درستش برگردد و باعث رونق اقتصادی و کمک به کارآفرینان و امثالهم باشد.
دبنا: نظر شما در رابطه با تفکیک وزارتخانه صنعت و بازرگانی چیست و چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
دکتر علیرضا احمدیان: برخلاف نظر افرادی که مخالف تفکیک این دو وزارتخانه میباشند ، بنده با جداسازی این دو ازهم کاملاموافق هستم به این دلیل که این  وزارتخانه  ها امر بسیار مهم و تخصصی را در کشور هدایت میکنند ، به عنوان مثال از یک سو  بازرگانی که به نوبه ی خود یک حوزه بسیار راهبردی است و افراد متخصص وکارامدی  را جهت رونق اقتصادی کشور  در حوزه ی کاری خود می طلبد، و از سوی دیگر شاهد یک وزارتخانه هستیم که میبایست  بتواند بطور جدی وهمزمان بحث امور فروش ،تنظیم بازار و بازرگانی را که خود یک صنعت بسیار مهم است را مدیریت نماید.
ادغام این دو وزارتخانه از ابتدا نیز کار درستی نبوده است زیرا وزارت صنعت ومعدن وشخص جناب وزیر خود کارهای بسیار مهمی دارند و میبایست به صنایع ،معادن ومنابع زیرساختی کشور بپردازند که اینها خود بسیار وقت گیر بوده وباعث ایجاد نوعی بی توجهی و کم نظارتی بر روی تمامی موضوعات ذکر شده میگردد ولی  با تفکیک این دو وزارتخانه  تا حدی میتوان رونق ملی را افزایش داد وباعث کنترل و مدیریت بازار و بهبود قیمتها در شرایط کنونی کشور شد.
انتهای پیام/