سازمان دامپزشکی، اعتبار مجوز های واردات VIP محصولات دامپزشکی منقضی شده را به مدت یک سال تمدید کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور با ارسال نامه ای به علی اکبری مهر فرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع« افزایش اعتبار مجوز های ورود vip  به مدت یک سال» نوشت: درخصوص تمدید مجوز های بهداشتی برای محموله هایی که ارز آنها حواله شده اما به دلیل منقضی شدن مدت اعتبار مجوز های ورود، تمام یا بخشی از کالا ترخیص نشده است بدینوسیله به استحضار می رساند به منظور رفع موانع کسب و کار و تسهیل در فرآیند ترخیص و توزیع کالاهای اساسی  مورد نیاز صنعت دام و طیور و  آبزیان کشور( دارو، واکسن، افزودنیها، مواد اولیه دارویی و …) موضوع در کمیته تدابیر ویژه مطرح و با صدور مجوز های ورود با اعتبار یک ساله مذکور موافقت گردید؛ همچنین کالاهایی که مدت  اعتبار vip منقضی شده است نیز از تاریخ صدور مجوز دارای اعتباری یک ساله هستند.

مستدعی است به منظور اجرای شدن موضوع، دستور فرمائید اقدامات و هماهنگی های لازم توسط دفتر فاوای وزارت مطبوع و سامانه جامع تجارت صورت پذیرد.

 شرکت پشتیبانی امور دام کشور ,