پای صحبت مردم نشستن با موضوع "قیمت بنزین" بیان درخواست‌ها، توصیه‌ها، پیشنهادها و گاها انتقادها و نارضایتی‌هایی را در پی دارد، با این حال در جمع بندی نظرات مردمی، توصیه‌های درخور تأملی را خطاب به دولت شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، “در مورد موضوع قیمت سوخت هم باید تصمیم‌گیری نهایی انجام شود، اما به این معنا نیست که بخواهیم به مردم فشار آوریم؛ ما نمی‌خواهیم که قیمت سوخت را بالا ببریم. این کار نه برای مردم قابل قبول است، نه ما می‌خواهیم چنین کاری کنیم. اما هر مقدار پول هم که از قیمت سوخت حاصل شود باید به مردم برگردد. یعنی اگر ما هروقت هر مقدار به قیمت سوخت اضافه شود آن را به مردم بازمی‌گردانیم و به بودجه برنمی‌گردد. همچنین ما باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، ما باید در این شرایط برای موضوع سوخت راه‌حل مناسب را پیدا کنیم که همکاری سه قوه را می‌طلبد هرچند که کار دولت است و در این زمینه نظرات سه قوه به رهبری اعلام شده و منتظر اعلام نظر ایشان هم هستیم.” این سخنان بخشی از سخنان رئیس جمهور در نشست خبری اخیر خود با رسانه‌هاست (تاریخ ۲۲ مهرماه ۹۸) که رئیس قوه مجریه این سخنان را در پاسخ به سوالی در خصوص “نگرانی‌هایی درباره افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی در جامعه” بیان کرد.

آنچه از سخنان رئیس جمهور برمی‌آید، نشان‌دهنده این است که همچنان دولت روی اصلاح نظام عرضه بنزین درحال کار است و در ادامه بازگشت الزام سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی، احتمال دارد اقداماتی با اصلاح قیمت بنزین (که از سال ۹۴ تاکنون با رقم ثابت ۱۰۰۰ تومان در هر لیتر عرضه می‌شود) را در دستور کار قرار دهد.

از اینرو به میان مردم رفتیم تا نقطه نظرات مردمی را در خصوص هرگونه افزایش احتمالی نرخ بنزین جویا شویم.

نظرات مردمی را در خصوص “الزامات اصلاح قیمت بنزین” طبق آنچه در بیش از مجموع ۸ ساعت صحبت با ۱۰۰ شهروند تهرانی در مرکز شهر تهران (محدوده میدان انقلاب، میدان ولیعصر، میدان فردوسی و میدان حر) حاصل شد، در قالب گزینه‌های زیر جمع‌بندی کردیم.

* دولت قیمت بنزین را فقط برای دهک‌های پردرآمد بر اساس نوع خودرو افزایش دهد(۸ درصد)

* دولت قیمت بنزین را فقط برای مصارف بیش از الگوی متعارف افزایش دهد(۱۹ درصد)

* دولت قیمت بنزین را یکسان و محدود افزایش دهد و مطابق با آن، یارانه اقشار آسیب پذیر را افزایش دهد(۱۶ درصد)

* دولت قیمت بنزین را افزایش ندهد، فقط به توزیع آن با ابزار کارت سوخت شخصی نظم دهد(۳۶ درصد)

* دولت اصلاح قیمت بنزین را به گونه‌ای اجرایی کند که آثار تورمی روی دیگر خدمات و کالاها نگذارد(۲۱ درصد)

از مجموع صحبت‌های مردمی (جامعه هدف ۱۰۰ نفری از شهروندان تهرانی) اینگونه برمی‌آید که اغلب مردم ضرورت اصلاح قیمت بنزین را درک می‌کنند، اما اولا نمی خواهند تا حد امکان مشمول آن شوند (با توصیه به افزایش قیمت فقط برای مصارف بالا و یا برای دارندگان خودروهای گران‌قیمت)، ثانیا از آثار سوء مستقیم و غیرمستقیم هر نوع تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین روی اقتصاد خانواده خود واهمه دارند (با درخواست افزایش یارانه مطابق افزایش قیمت بنزین و یا تأکید بر برنامه‌ریزی مبتنی بر جلوگیری از آثار تورمی مازاد افزایش قیمت بنزین).

همچنین بخشی از مردم (۳۶ درصد از جامعه آماری این گزارش) ضرورتی برای اصلاح نرخ بنزین نمی‌بینند و تنها نظم در توزیع با کارت سوخت شخصی (جلوگیری از قاچاق با حذف توزیع بدون نظارت) را در اصلاح نظام توزیع بنزین کافی می‌دانند.

از اینرو، بهتر است دولت قبل از اتخاذ هر تصمیمی در این زمینه، کلیه آثار آن را در جامعه بررسی کرده و در صورت اصلاح قیمت بنزین، برنامه‌ریزی درست و نظارتی کامل برای جلوگیری از آثار تورمی مازاد آن پیاده‌سازی کند.