رییس قوه قضاییه گفت: گرفتارحاشیه‌ها نمی‌شویم و مصمم تر از همیشه پای کار مبارزه بافساد خواهیم ماند.

به گزارش خبرگزاری دبنا و به نقل از ایسنا سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز مسئولان قضایی با بیان این مطلب اظهار کرد: وحدت از نظر ما راهبردی است و هرگونه تفرقه و وحدت شکنی خواست دشمن است.

وی تصریح کرد: هر کس به نام مدیر در جمهوری اسلامی خدمتگزاری می‌کند حقیقتا باید بداند که امروز توقع مردم از همه دستگاه‌ها ادارات و سازمان‌ها، نظام اداری سالم است که بدون هر گونه شائبه و فسادی بتواند به مردم خدمت کند.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مساله فساد برای همه رنج آور و مصیبت آور شده است، اظهار کرد: دستگاه قضایی مصمم است در این راه کار را دنبال کند. هیچ گونه حاشیه و حاشیه سازی ما را گرفتار نخواهد کرد.

وی افزود: لذا ما مصمم تر از همیشه و به صورت قاطع در رابطه با مبارزه با فساد کار را دنبال خواهیم کرد و مردم عزیزمان را در جریان اقدامات قرار خواهیم داد.