به گزارش خبرنگار خبرگزاری دبنا به نقل از اتاق اصناف، رئیس اتاق اصناف اراک با اشاره به اولین دوره برگزاری کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران گفت: کمیسیون های تخصصی اصناف باید خروجی موثری داشته باشند تا راهگشای مشکلات اصناف باشد. جمشید زند افزود: در حال حاضر به دلیل تحریم ها و رکود بازار و […]

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دبنا به نقل از اتاق اصناف، رئیس اتاق اصناف اراک با اشاره به اولین دوره برگزاری کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران گفت: کمیسیون های تخصصی اصناف باید خروجی موثری داشته باشند تا راهگشای مشکلات اصناف باشد.
جمشید زند افزود: در حال حاضر به دلیل تحریم ها و رکود بازار و نوسانات نرخ ارزی و دیگر مسائل مشکلات و چالش های اصناف متعدد است و فعالیت کمیسیون های تخصصی در صورتی که خروجی موثری داشته باشد میتواند از اهمیت بالایی برخودار باشد.
وی تصریح کرد: حضور کارشناسان و متخصصان صنفی، در کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران می تواند با تحقیق و بررسی کارشناسانه، راهکارهای تخصصی خود را برای برون رفت از چالش ها ارایه نمایند.
زند افزود: با توجه به حضور افراد کارشناس و متخصص صنفی درکمیسیون ها بدون تردید تشکیل کمیته های تخصصی می تواند عملکرد و اقدامات کمیسیون را انتظام ببخشد و خروجی های آن را مفید و موثر گرداند.