بازرسی اصناف در هشت ماهه اول امسال یک میلیون و ۶۹۲ هزار و ۶۱۸ فقره بازرسی انجام داده که از این تعداد، ۱۰۳ هزار و ۶۴۳ فقره پرونده به ارزش بیش از ۹۳۳ میلیارد و ۵۳ میلیون تومان تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری دبنا به نقل از اتاق اصناف ایران، بهنام نیک منش گفت: در هشت ماهه نخست سال جاری ۹۹ هزار و ۳۲۳ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۵۷ درصد در بخش کالا و ۴۳ درصد در بخش خدمات بوده است.

وی تصریح کرد: از مجموع شکایات دریافتی ۲۳ درصد به صورت حضوری، ۵۰ درصد تلفنی و ۲۷ درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است .

سرپرست واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران افزود: پس از بررسی های معموله و ارزیابی کارشناسان تعداد ۹۵ هزار و ۴۷۲ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده وهمچنین از کل شکایات قابل پیگیری۲۰ درصد منجر به رضایت شاکی، ۳۰درصد متخلف، ۳۰ درصد غیرمتخلف و ۲۰ درصد در دست بررسی است و بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورتحساب است.