صبح امروز با حضور دکتر طهماسبی عضو هیات رئیسه فراکسیون کارآفرنیان مجلس و همراهی مهندس مهران فرزین (خدوم) مشاور کمیسیونهاى اتاق اصناف تهران؛ آقاى صدیق ریاست اتحادیه پوشاک البرز خط جدید تولید گروه پوشاک لوسیفر افتتاح شد. عضو هیات رئیسه فراکسیون کارآفرنیان مجلس در حاشیه برنامه افتتاحیه اظهار داشت که چنانچه دولتمردان قصد ایجاد اشتغال […]

صبح امروز با حضور دکتر طهماسبی عضو هیات رئیسه فراکسیون کارآفرنیان مجلس و همراهی مهندس مهران فرزین (خدوم) مشاور کمیسیونهاى اتاق اصناف تهران؛ آقاى صدیق ریاست اتحادیه پوشاک البرز خط جدید تولید گروه پوشاک لوسیفر افتتاح شد.

عضو هیات رئیسه فراکسیون کارآفرنیان مجلس در حاشیه برنامه افتتاحیه اظهار داشت که چنانچه دولتمردان قصد ایجاد اشتغال دارند کارآفرینان موفقی مانند آقای داود بنی جمالی من جمله افراد توانایی است که ظرفیت و خلاقیت بالای خود را اثبات نموده و با دست خالی حدود ۲۰۰ شغل مستقیم و تعداد زیادی کار به صورت غیرمستقیم ایجاد نموده اند.
لذا شایسته است دولتمردان و مسئولان بخشهای صنعتی کشور با کمک به ایشان در تحقق وعده ایجاد هزار شغل که از نظر اینجانب کاملا قابل تحقق است را ممکن سازند.
لازم به ذکر است کارخانه پوشاک لوسیفر با دو چرخ خیاطی و دو نیرو در دهه ۸۰ کار خود را آغاز و همکنون بالغ بر دویست نیروهای فعال به کار دارد که با توجه به شایستگی های مدیریت برند و کارآفرینی توانایی به کار گیری بالغ بر ۱۰۰۰ نیرو را در مناطق حاشیه تهران را دارد و با توجه به وابستگی قبلی کشور به وارادت پوشاک خارجی، خواسته مدیران این گروه صنعتی حمایت های ییشتر برای توسعه صنعتی و کمک به تولید ملی کشور در عرصه پوشاک است.

مشاهده گزارش ویدیویی این مراسم

  • منبع خبر : کارو کار آفرینی