فرمانده انتظامي تهران بزرگ تاکيد کرد که ساعت کار صنوف در پايتخت ساعت ۲۰ بوده و با هرگونه فعاليت صنوف در خارج از اين ساعات برخورد خواهد شد.

سردار حسين رحيمي، فرماندهي انتظامي تهران بزرگدرباره ساعت فعاليت صنوف در روزهاي پاياني سال گفت: ساعت کار صنوف تغيير نکرده و همان ساعتي که با توجه به شرايط کرونايي و محدوديتهاي آن اعلام شده بود، همچنان پا برجاست و واحدهاي صنفي تا ساعت ۲۰ اجازه فعاليت دارند.

وي درباره فعاليت برخي از صنوف تا ساعات نيمه شب نيز گفت: متاسفانه گزارشهايي از فعاليت برخي از واحدهاي صنفي به خصوص در مناطق حاشيه اي و معابر کم ترددتر داشتهايم که حاکي از فعاليت آنان تا ساعات پاياني شب بود که حتما با اين موارد برخورد خواهد شد.

رييس پليس پايتخت با تاکيد بر اينکه ساعت کار صنوف کماکان ساعت ۲۰ است، گفت: کار پليس در نظارت، اعمال قانون و تعطيلي نيز ساعت ۲۱ آغاز شده و به صنوف متخلف تذکر و هشدار ميدهيم که در صورت مشاهده با آنان برخورد خواهد شد.

وي در عين حال تصريح کرد: خوشبختانه اکثريت صنوف همکاري خوبي با پليس و اجراي مقررات و مصوبات ستادملي مقابله با کرونا دارند که لازم است از آنان تشکر کنيم.

رحيمي درباره اينکه آيا با توجه به خريدهاي پاياني سال امکان افزايش ساعت کار صنوف يا تغيير در ساعات اجراي محدوديت هاي تردد شبانه وجود دارد يا خير، گفت: ما پيرو مصوبات ستادملي مقابله با کرونا هستيم و تاکنون چنين موضوعي به ما اعلام نشده است، بنابراين کماکان محدوديت ها به شکل قبل پابرجاست.

وي اضافه کرد: پيشنهاد ما به صنوف اين است که ساعات فعاليت خود را از صبح، کمي زودتر آغاز کنند تا شهروندان نيز بتوانند در تراکم جمعيت کمتر و زمان بيشتري براي خريد مراجعه کنند.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ در مورد وضعيت ترافيک تهران نيز گفت: ترافيک پايتخت به خصوص در روزهاي اخير افزايش پيدا کرده که بخشي از آن ناشي از خريدهاي شب عيد و تحرکات مردم براي آماده شدن براي شب عيد است. بخشي هم براي اين است که شهروندان درساعات پاياني نزديک به ساعت ۲۱ تازه از محل کار خود خارج ميشوند و همين باعث ميشود تا در ترافيک بمانند.

وي با تاکيد بر اينکه هيچ فورجهاي وجود نداشته و خودروهاي غيرمجاز از ساعت ۲۱ تا سه بامداد جريمه خواهند شد، گفت: ترافيک در تهران به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش پيدا کرده است. ماموران پليس حضور دارند و در آماده باشند اما حجم ترافيک بالاست. از مردم ميخواهم که با پليس همکاري داشته باشند و مراعات کنند و ترددهاي غير ضروري را کاهش دهند.