ابراهيم درستي نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران به همراه مجتبي توانگر و آرا شاورديان اعضاي کميته استان تهران فراکسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي، صبح روز پنج شنبه ۹۹/۱۲/۱۴ با حضور در اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني تهران، با روساي اتحاديه هاي همگن حوزه ساختماني نشست برگزار نمودند.

ابراهيم درستي در خصوص اين نشست گفت: هشتمين نشست با حضور روساي اتحاديه هاي فروشندگان مصالح ساختماني، مشاوران املاک، تزئينات داخلي ساختمان، سنگبر و سنگ تراشو لوازم بهداشتي و ساختماني تهران در خصوص بررسي مشکلات اصناف در حوزه هاي مختلف برگزار گرديد.

درستي افزود: براي اولين بار توسط فراکسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي، کميته استان تهران تشکيل و اعضاي اين کميته آقاي مجتي توانگر و آرا شاورديان به همراه ساير اعضاي فراکسيون بصورت هفتگي با حضور در اتحاديه هاي صنفي همگن صنفي نشست برگزار و مستقيم در جريان مشکلات و درخواست هاي اتحاديه هاي صنفي قرار ميگيرند.

نماينده وزير صمت در اصناف کشور پيرامون نتايج اين جلسات بيان داشت: گزارش و جمع بندي پنج جلسه اول در نشست فراکسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي با وزير صمت مطرح و از جمله تصميمات اين نشست ميتوان به برگزاري جلسه هيئت عالي نظارت در اين هفته بعد از ۴ سال اشاره نمود. همچنين مقرر شد نشست هاي فراکسيون با وزير صمت مستمر برگزارگردد و گزارش ساير نشست ها نيزعنوان و مطالبه خواهد شد.

نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران ادامه داد: همچنين گزارش نشست ها و مسائل عنوان شده در ديدار با اتحاديه از جمله درخصوص اصلاح قانون نظام صنفي بصورت مستمر توسط اعضاي کميته در فراکسيون اصناف و کميسيون اقتصادي مطرح و پيگيري ميگردد.