ابراهيم درستي، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دبنا گفت: امروز امیدوار هستیم که هرچه زودتر واکسن به حق اصناف که باید خیلی زود تر از اینها انجام می شد در دولت جدید در دستور کار قرار بگیرد چرا که این مسئله بسیار حائز اهمیت است و با […]

ابراهيم درستي، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دبنا گفت: امروز امیدوار هستیم که هرچه زودتر واکسن به حق اصناف که باید خیلی زود تر از اینها انجام می شد در دولت جدید در دستور کار قرار بگیرد چرا که این مسئله بسیار حائز اهمیت است و با سلامت عمومی جامعه ارتباط مستقیم دارد و حجت الاسلام رئیسی نشان دادند که خواسته مردم و اصناف برایشان مهم است.

اصناف دیگر طاقت این همه گرفتاریهای پیش آمده در کسب کار خود را ندارند و امیدوار هستیم با روی کار آمدن دولت جدید در فرایند اولویت بندی اصناف و  واکسیناسیون تسریع گردد، از طرفی فشار اقتصادی و از طرف دیگر تعطیلی های مکرر به چرخه اقتصادی اصناف لطمه زده و واقعا جامعه صنفی دیگر کشش ندارد و واکسیناسیون می تواند یک راه حل موثر و درمان قطعی مشکل باشد که امیدواریم گره این مسئله توسط رئیس جمهور باز شود.