مهران فرزین کارشناس مسائل اقتصادی و کار آفرینی در گفتگو با پایگاه خبری دبنا گفت: کلید حل مشکلات اصناف در دستان خود اصناف است و این جامعه باید روی پای خود بایستد.

وضعیت اصناف هر روز رو به افول است و هیچکس جز خود جامعه صنفی نمی تواند شرابط را تغییر دهد و تا زمانی که اراده واقعی مبنی بر تغییر جایگاه اصناف در میان اصناف بوجود نیاید نمی توان امید چندانی به بهبود شرایط داشت، امروز اصناف در حلقه تنیده شده چند ساله گرفتار شدند که با تکرار مکررات درخواست های مشابه مسئولین را به ستوه آورده اند.

در نتیجه مسئولین از این موضوع کمال بهره برداری را نموده و هیچگاه اصناف را به بازی نمی گیرند لذا خدوم معتقد است تنها راه برون رفت از وضع کنونی یا تجدید نظر کلی در رفتار و گفتار ایشان است یا پوست اندازی در آن.
اگر اصناف در این مدت حد اقل به موضوع واکسن می پرداختند می توانستند موفق باشند اون هم باید مطالبه جدی داشته باشند، لذا با یک انسجام و هماهنگی می توانند مطالبه اصلی خود را داشته باشند ولی از پراکنده گویی به صورت جدی پرهیز نمایند.