همت الله شکری مدیر مسئول پایگاه خبری کارو نشان "دبنا " در یادداشتی بر لزوم یکپارچگی رسانه ای اتاق اصناف تاکید کرد و نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم
خانواده بزرگ اصناف به رغم همه تلاش ها و فداکاری هایشان اما تاکنون هیچگاه منسجم و پشت هم نبودند ونیستند. باتوجه به انتشار خبر وگزارش و مصاحبه های جسته گریخته روزانه در رسانه های گروهی ولی تاکنون هیچ رسانه مستقل ، یکپارچه و حرفه ای نداشتند وندارند تا منتقل کننده نقطه نظرات اصناف وبازاریان سراسر ایران اسلامی باشد به گونه ای حتی دور افتاده ترین ومحرومترین ترین صنف بتواند مستقیم با مسوولان تصمیم ساز وتصمیم گیر درد دل کند وحرفش را درقالب خبر و مصاحبه و گزارش بیان کند.
برای اولین بار یک پایگاه خبری رسمی «دبنا» بستر رسانه ای لازم را فراهم کرده است تا اصناف وبازاریان حتی تکراری ترین مشکل مالیات و بیمه وشهرداری را منسجم و همدل بیان کنند.
این رسانه حرفه ای با حضور ارتباطی مدیران ارشد کشوری واین شمااصناف وبازاریان.
بسم الله.