رئيس اتحاديه دارندگان اتو سرويس، تعميرگاه، پارکينگ و کارواش خودرو تهران با تصريح اين نکته که هر چه بيشتر تزريق واکسن به تاخير افتد تعداد بيشتري مبتلا مي شوند گفت: همانگونه که همگان مي دانند پيشگيري بهتر از درمان است؛ اما در حال حاضر فرايند واکسيناسيون به کندي صورت مي پذيرد در حاليکه تاخير در اين مهم مساوي است با تعداد مبتلايان بيشتر به ويروس.

محسن فقيهي، رئيس اتحاديه دارندگان اتو سرويس، تعميرگاه، پارکينگ و کارواش خودرو تهران اظهار داشت: سرعت واکسيناسيون نسبت به ابتلا بسيار پايين است. اين سرعت کند، ميزان ابتلا را بيشتر و بار مالي هنگفتي بر دوش افراد قرار مي دهد. توان مالي بسياري از کارگران پايين است و نمي توانند پس از ابتلا خود را درمان کنند و همين امر موجب افزايش مرگ مي شود. مرگ يک نفر، گاها چند خانواده را از بين مي برد، بنابراين استدعا دارم هر چه زودتر اول افرادي واکسن بزنند که بيشترين تعامل را با مردم دارند که همان گروه شغلي يک هستند.

رئيس اتحاديه دارندگان اتو سرويس، تعميرگاه، پارکينگ و کارواش خودرو تهران در خصوص تسريع واکسيناسيون اعضاي صنف متبوع خود بيان داشت: در تهران بالغ بر ۳۰۰ واحد اتوسرويس وجود دارد که با کارگران شان در حدود ۲۰۰۰ نفر فعال صنفي مي باشند. در مکان هايي که اتوسرويس ها در حال خدمت رساني هستند از آنجايي که اين افراد ارتباط مستقيم با مردم دارند و ويروس کرونا هم تنها با کنار هم ماندن افراد به سرعت منتقل مي شود پس لازم است هرچه سريع تر اين تعداد عظيم واکسن خود را تزريق کنند.

وي در ادامه تاکيد کرد: دو سال است که از شيوع ويروس کرونا مي گذرد و در اين مدت صنف اتوسرويس طبق دستور ستاد ملي کرونا جزو مشاغل گروه شغلي يک، موظف شده تا بدون تعطيلي در خدمت ملت عظيم الشان قرار گيرد که آمادگي خود را در اين رابطه کاملا اعلام نموديم و مانند سربازاني گمنام در تير راس شليک گلوله هاي ويروس کرونا قرار گرفتيم، اما لازمه زنده ماندن سربازان، مسلح شدن آنها به سلاح لازم است در حاليکه واکسن که مي تواند اين گروه شغلي را از ابتلا نجات دهد اکنون پس از دو سال هنوز هيچ واکسني دريافت نکرده است.