رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم‌خانگي تهران گفت: ۹۹ درصد از برندهاي خارجي قاچاق يا کالاي تقلبي هستند بنابراين کالاي قاچاق گمرک، ماليات، عوارض شهرداري و عوارض قانوني پرداخت نمي‌کند و در حال حاضر قيمت‌هايي که بر روي يخچال‌فريزر، ماشين لباسشويي وکالاهاي ديگر ايراني را با کالاهاي قاچاقي که در بازار است مطابقت مي‌دهيم.

اکبر پازوکي، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران درباره وضعيت توليد و عرضه لوازم خانگي و قاچاق اين کالا، گفت: در حال حاضر عرضه کالا در بازار لوازم خانگي افزايش دارد، ولي تقاضا بسيار کاهش پيداکرده است و مردم قدرت خريد ندارند.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران در خصوص اينکه چرالوازم خانگي ايراني گران تر از لوازم خانگي خارجي است بيان کرد:۹۹درصد ازبرندهاي(نمادهاي تجاري)خارجي قاچاق يا کالاي تقلبي هستند بنابراين کالاي قاچاق گمرک، ماليات، عوارض شهرداري و عوارض قانوني پرداخت نمي کند و در حال حاضر قيمت هايي که بر روي يخچال فريزر، ماشين لباسشويي و کالاهاي ديگر ايراني را با کالاهاي قاچاقي که در بازار است مطابقت مي دهيم.
پازوکي اظهار کرد :با اين حال نمي دانم چرا به قيمت روز و به قيمت دلار مواد اوليه را بايد وارد بورس کالا کنند تا قيمت گذاري شود و بعد به دست توليدکننده برسانند اين مسئله را دولت بايد پاسخگو باشد.
وي افزود: اگر مواد اوليه به قيمت،به دست توليدکننده برسد توليد کننده به جاي يک شيفت کاري با سه شيفت کار مي کند همچنين به جاي هزارکارگر، دو هزارکارگر استخدام ميکند.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران گفت: دولت بايد توليدکننده را حمايت کند. دولت مي تواند چند سال از گرفتن ماليات و بيمه صرفه نظر کند همچنين وام بدون بهره به توليدکننده پرداخت کند.
وي اذعان کرد: توزيع کنندگان کالايي را به قيمت مشخص خريداري مي کنند و اين قيمت کالا از طريق توليدکننده مشخص مي شود وتوزيع کنندگان بايد به سودي که قانوني براي آنها لحاظ شده است کالا را به فرش برسانند.
پازوکي اظهار کرد: در حال حاضر طي چهار سال گذشته هيچ کاسبي نتوانسته با درصد سودي که اداره دارايي براي صنف لوازم خانگي لحاظ کرده است کالا بفروشد و اگر سود کالايي درشت پنج درصد است به نرخي کد رصد فروخته ايم به خاطر اينکه بتوانيم امورات زندگي را بگذرانيم.
وي تأکيدکرد: تمام قانون هاي نوشته شده در اين مملکت براي کسبه است؛ ماليات را از کسبه دريافت مي کنند و مي گويند فرار مالياتي براي کسبه است در حالي که کسبه پرونده مالياتي، کد ملي و جواز دارند و نمي توانند فرار مالياتي کنند.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران گفت: توليدکننده و توزيع کننده لوازم خانگي امنيت ندارد و بين قوانين دست وپا شکسته اي که چند سال در صنف لوازم خانگي است و مسير مشخصي ندارد گير افتاده اند. تمام کساني که بدون جواز در فضاي مجازي کالايي مي فروشند تمامي اين کالاها قاچاق يا تقلبي است.

وي در خصوص صادرات لوازم خانگي به کشورهاي ديگر گفت: در برخي از شرکت ها صادرات لوازم خانگي صورت مي گيرد، ولي ميزان آن کاهش يافته است متأسفانه توليدکننده در حال حاضر دغدغه مواد اوليه، فروش در مملکت و صادرات را دارد.
پازوکي اذعان کرد: توليدکننده اگر بخواهد ارز، از کشور براي واردات مواد اوليه لوازم خانگي خارج کند حداقل۱۵الي۲۵درصد هزينه پولي است که براي خريد به عنوان مثال موتور لوازم برقي به خارج از کشور ارسال ميکند. دولت بايد جلوي اين مسئله را بگيرد و خود دولت دلار را از توليدکننده دريافت کند و از کشور مقصد لوازم را خريد کرده وبه دست توليدکننده برساند تا هزينه هاي اضافي به توليدکننده متحمل نشود.
وي در خصوص قاچاق لوازم خانگي در کشور بيان کرد: قاچاق از هر مسيري که بتواند وارد مملکت مي شود، زيرا از قاچاق در مقصد جلوگيري نمي شود اين در حالي است که کالاي قاچاق چندين پاسگاه را رد مي کند و وارد تهران مي شود. مسئله قاچاق از سال۹۶هم که واردات در کشور آزاد بود صورت مي گرفته ويک معضل است.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران گفت: در حال حاضر وضعيت قاچاق از چهار سال پيش خيلي بهتر شده و هر ساله هم بهتر مي شود باوجود طرح سامانه جامع تجارت، توليدکننده و واردکننده موظف است که کد رهگيري و کد شناسه بر روي کالاي خود بزند و زماني که کد به دست توزيع کننده مي رسد به همراه کالا به مصرف کننده تحويل بدهد حتي قرار بر اين بود که کارت گارانتي فيزيکي از روي کالاها برداشته شود که باعث مي شد جنس با گارانتي از بدون گارانتي متمايز شود.

وي اظهار کرد:کرونا، قانون هاي دست و پاگير و گراني دست به دست هم دادند که اين طرح ها عقب بيفتد و بموقع اجرا نشدن طرح ها باعث به وجود آمدن اين مسائل شده است.

  • منبع خبر : میزان