حسین محمدی رئیس اتحادیه کباب و حلیم تهران در گفتگو با خبرنگار دبنا گفت: تغییرات قیمت در مواد اولیه آنهم در بازه های کوتاه اصناف را با مشکل مواجه کرده است.

حسین محمدی رئیس اتحادیه کباب و حلیم تهران در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری کارو نشان “دبنا”  گفت: تغییرات کوتاه مدت در قیمت های مواد اولیه بازار را برای فعالین صنفی و کسبه بسیار غیر قابل پیش بینی و غیر رقابتی کرده است. به طور مثال در صنف کباب و حلیم امروز ما با تغییرات و نوسانات رو به رشد قیمت دام و غلات مواجه هستیم و این موضوع باعث شده است تا مدیر یک واحد صنفی همه روزه در حال تلاش برای جبران ضرر خرید و فروش خود باشد و از طرفی نتواند چشم انداز بلند مدت برای کسب و کار خود طراحی کند.

از این رو باید مسئولین امر بخصوص وزارت صنعت و معدن و وزارت جهاد و کشاورزی برای اولا تثبیت قیمت مواد اولیه بخصوص دام و غلات برنامه ریزی داشته باشند و از طرف دیگر برای کاهش قیمت آن تلاش کنند. انتظار ما از دولت همانطور که بار ها اشاره شده است این است که با پیش بینی بازار از نوسان قیمت ها جلوگیری کنند به طور مثال توجه کنید به این موضوع که ما در ماه گذشته با کمبود نهاده های دامی مواجه بودیم و به همین خاطر دامداران ما مجبور به کشتار دام شدند و قطعا این موضوع اگر تدبیری از طرف دولت وجود نداشته باشد میتواند به افزایش پلکانی قیمت دام در چند ماه آینده منتهی شود.