رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي تهران اولويت واکسيناسيون نانوايان را ضروري خواند و اظهار داشت: صنف نانوايان سنگکي حدود ۱۰۰۰ عضو با پروانه و در حال اقدام دارد. از اين تعداد، بي شمار افرادي هستند که به دليل جوان بودن هنوز طبق اعلام ستاد ملي کرونا به سن تزريق نرسيده اند در حالي که با مردم به صورت مستقيم سروکار دارند؛ پس واکسيناسيون سريع آنها از ملزومات است که نبايد به تاخير افتد.

اصغر پابرجا، رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي تهران در ادامه تصريح کرد: از آنجايي که نانوايي ها در گروه شغلي ۱ قرار دارند و تعامل کاري بسيار نزديکي با مردم دارند، احتمال ابتلا آنها به ويروس کرونا بسيار بيشتر از سايرين است. هر يک از فعالان اين حوزه اگر مبتلا شوند مي توانند خانواده اي را درگير کنند و اين فاجعه بزرگي را به وجود مي آورد که هم بار مالي وبالايي بر پيکر بهداشت و درمان مي گذارد و هم کادر درمان را از اين تعداد بيمار خسته و ناتوان مي سازد.

وي تاکيد کرد: بسياري از مبتلايان در اين صنف با مشکلات زيادي به لحاظ مالي و سلامتي رو به رو هستند و به يقين در آينده سلامتي اين افراد در خطر قرار مي گيرد که در صورت وخامت حال مبتلايان حتي منجر به مرگ خواهد شد. نمي توان فاجعه مرگ در خانواده اي را با مقوله اي جبران کرد.

پابرجا بيان داشت: مسئولان در اين خصوص بايد با سرعت بيشتري عمل کنند تا سريع اين ويروس در کشور خاتمه يابد. در اين خصوص به اتاق اصناف تهران- وزات صمت و اداره آرد و نان تهران تقاضا و دلايل خود را جهت تسريع واکسيناسيون اعضاي صنف نانوايان ارسال کرده ايم که تا کنون پاسخي دريافت نداشته ايم.

رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي تهران تصريح کرد: انتظار مي رود با سرعتي که در انتقال اين ويروس وجود دارد مسئولان سريع تر تزريق واکسن را انجام دهند.

  • منبع خبر : اتاق اصناف تهران