امیر محمد سبحانی نیا سردبیر پایگاه خبری کار و نشان " دبنا" در یادداشت خود نوشت: هدف ما پویا سازی جامعه صنفی کشور است.

در شرایط پر نوسان امروز اقتصاد کشور ما جامعه صنفی کشور باید نقش فعالانه ای را ایفا کند و در مسال و چالش های اقتصادی کشور نقش آفرینی موثر داشته باشد، قطعا حل مشکلات و مسائل امروز کشور بدون کمک گرفتن از ظرفیت بزرگ اصناف بسیار سخت تر است. به طور مثال یکی از انتقادات اصلی ما این است که چرا نباید در ستاد ملی مبارزه با کرونا کشور که تصمیمات بسیار مهمی در کشور می گیرد و بخش بزرگی از این تصمیمات مستقیما مربوط به جامعه صنفی کشور است حتی یک عضو به نمایندگی از اصناف حضور ندارد!

مگر غیر از این است که بسیاری از این تصمیمات در خصوص اعمال محدودیت های صنفی مثل ساعت باز و بست واحد های صنفی است و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای اصناف لازم الاجراست! پس چرا رئیس اتاق اصناف کشور در این ستاد حضور ندارد؟! آیا در اجرای قانون نباید با مجری آن مشورت گرفته شود که آیا اصلا این قانون یا این تصمیم قابلیت اجرا دارد یا خیر؟!

موارد بسیار زیادی را می توان ذکر کرد که در آن ما شاهد انفعال از سمت اصناف هستیم و این موضوع حقیقتا با شان و جایگاه این بدنه بزرگ در تضاد و تنافی است، یکی دیگر از این موارد موضوع واکسیناسیون اصناف بود، در طول دوران پاندمی ویروس کرونا ما شاهد اعمال فشار های شدید اقتصادی علیه کرونا بودیم و کمک های دولتی به اصناف عملا در حد شعار و وعده باقی ماند؛ در این مدت ستاد ملی مبارزه با کرونا  در ساعات و روزهای فعالیت واحد های صنفی محدودیت های زیادی را اعمال کرد، ما مخالف رعایت پروتکل ها نیستیم و از طرف دیگر هم شاهد همکاری قابل قبول اصناف با رعایت قانون و دستورالعمل ها بودیم اما چرا با واکسیناسیون جامعه صنفی کشور خطر شیوع را کاهش نمی دهید تا هم کسبه بتوانند به فعالیت کسب و کار خود ادامه دهند و هم مردم بتوانند نیاز های خود را رفع کنند.

امروز و در حالی که برخی مشاغل خدمات مثل مشاغل مربوط به حمل و نقل هوایی و ریلی و دریایی تقریبا کامل واکسینه شدند اما اصناف مغفول و مهجور باقی مانده اند؛ خوشبختانه ما به عنوان یک رسانه تخصصی در این زمینه توانستیم با پیگیری و مطالبه واکسیناسیون اصناف و ایجاد یک موج مطلوب خبری در سطح روسای اتحادیه ها و اتاق های اصناف صدای جامعه صنفی را به گوش مسئولین امر برسانیم و بالاخره بارقه هایی از امید نسبت به این موضوع ایجاد شد.

در نهایت امید ما بر این است که بزودی جامه نو بر تن اصناف می نشیند و بالاخره ما شاهد پویا تر شدن جامعه صنفی کشور خواهیم بود و شاهد رفتار فعالانه اصناف در مسائل کوچک و بزرگ اقتصادی کشور خواهیم بود و ما نیز به عنوان رسانه تخصصی، این مهم را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.