رسانه های گروهی اعم از مکتوب و برخط و شبکه های اجتماعی تاثیری بی بدیل در ساماندهی افکار عمومی دارند که اگر مدیران و تصمیم سازان در تمام امور به این مهم در عمل و نه شعار به باور برسند می توانند به خوبی از توانمندی رسانه در اصلاح و  ساماندهی مشکلاتی که گریبانگیرشان شده است بهره گیرند.

رسانه های گروهی اعم از مکتوب و برخط و شبکه های اجتماعی تاثیری بی بدیل در ساماندهی افکار عمومی دارند که اگر مدیران و تصمیم سازان در تمام امور به این مهم در عمل و نه شعار به باور برسند می توانند به خوبی از توانمندی رسانه در اصلاح و  ساماندهی مشکلاتی که گریبانگیرشان شده است بهره گیرند.

در کشورمان روابط عمومی ها در نظر مدیران، حیاط خلوتی است تا بستگان و دوستان را به عنوان کارمند مدیر گماشته  و این شخص فقط قرار است مدیرش را شوآف کند و مهم هم نیست کی می بیند و چه می گویند.

تصاویرش را هرلحظه از روز منتشر کند مهم نیست چند نفر می بینند و یا اصلا مخاطبان این تصاویر چه کسانی هستند تنها  دلخوشی مدیر  این است که بالاخره مدیر روابط عمومی کار می کند . از او عکس می گیرد و به ازای این عکسبرداری و شوآف شخصی محدود از بیت المال حقوق نجومی هم می گیرد.

اقتصاد ایران از همین طرز فکرهاست که  ضربه می خورد و فقط مردم هستند که تاوان  غرور کاذب مدیرانی را می دهد که فقط خودشان و صندلی هایشان را می بینند.

پایگاه خبری “دبنا” در همین چند روزه از فعالیت حرفه ی و رسانه ایش در حوزه اصناف با شناسایی دقیق موضوع مدنظر اصناف، به طور حرفه ای اطلاع رسانی به هنگام و جریان سازی موثر را شروع کرد و تمام اصناف ایران و آنهایی که ادعای روابط عمومی بودن داشتند  را وادار کرد تا در پی موضوعی که مشکل روز اصناف است گام بردارند. هرچند که روابط عمومی اتاق اصناف تلاش هایی کرد اما چون شعاع رسانه ای روابط عمومی اتحادیه ها و اتاق اصناف در ایران کاملا غیر حرفه ای و برگرفته از همان نگاه شبیه سازی شده است و تاب روابط عمومی حرفه ای را ندارند، با این وجود جریان سازی “دبنا” تاثیر عمیق و اساسی که مد نظرش بود را گذاشت تا صدای اصناف شنیده شود.

برای اینکه صدای اصناف شنیده شود فقط پول داشتن و فریاد زدن کافی نیست باید بلد باشی چه زمانی وبا چه زبانی مشکلت را چگونه واز چه مجرایی بیان کنی تا تبدیل به مطالبه عمومی شود و  دولت و تصمیم سازان هم بشنوند.

 

همت الله شکری –مدیر مسوول پایگاه خبری “دبنا”

  • نویسنده : همت الله شکری –مدیر مسئول پایگاه خبری