تعهد و پایبندی به مشتریان اولین شاخص کیفیت در مدیریت هر مجموعه خدمات رسان و اقتصادی است که در صورت رعایت این موضوع رضایتمندی مشتریان بوجود خواهد آمد، در این زمینه هواپیمایی ساها با در نظر گرفتن نیاز مشتریان تمام اهتمام خود را نسبت به انجام پرواز های موفق به کار گرفته است.

طبق آمار منتشر شده در ماهنامه آمار عملکرد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در ماه خرداد سال ۱۴۰۰ هواپیمایی ساها دارای کمترین آمار ابطال پرواز خروجی در بین هواپیمایی های کشور بوده که این موضوع نشانگر مراتب تعهد این هواپیمایی نسبت به مشتریان و همراهان خود است.

بنابر آمار منتشر شده تعداد پرواز های ابطالی شرکت های هواپیمایی کشور ۱۰۱۶۰ مورد بوده است که عدد مربوط به هواپیمایی ساها از این آمار صرفا کمتر از نیم در صد از کل پرواز های باطل شده می باشد که آنهم بعضا به دلائل شرایط جوی، ایمنی پرواز و یا موارد خارج از اختیار این هواپیمایی بوده است که از این لحاظ در میان کلیه هواپیمایی های کشور در جایگاه نخست تعهد و پایبندی به مشتریان قرار گرفته است.

شایان ذکر است که سیاست محوری هواپیمایی ساها همواره برقراری پرواز موفق برای مسافرین بوده و تلاش می کند تا کمترین آمار ابطال پرواز را در صنعت هوانوردی کشور ثبت نماید، این موضوع تا جایی ادامه می یابد که هواپیمایی ساها در مواردی که به دلائل فنی توان برقراری پرواز با هواپیمای برنامه ریزی شده را ندارد هم اقدام به باطل کردن پرواز ننموده و تمام تلاش خود را برای انجام پرواز ایمن با هواپیمای جایگزین به عمل می آورد.

روابط عمومی هواپیمایی ساها