اختلافات قدیمی در اتحادیه وانت بار وپیک موتوری تهران چنان زبانه کشید که اعضای هیات مدیره روز شنبه مانع از حضور و ورود رییس به اتحادیه شدند. به گزارش خبرنگار ” دبنا” اختلافات  شدید بین اعضای هیات مدیره اتحادیه وانت بار وپیک موتوری تهران از دو سال قبل شروع شد. یه گونه ای که حتی […]

اختلافات قدیمی در اتحادیه وانت بار وپیک موتوری تهران چنان زبانه کشید که اعضای هیات مدیره روز شنبه مانع از حضور و ورود رییس به اتحادیه شدند.

به گزارش خبرنگار ” دبنا” اختلافات  شدید بین اعضای هیات مدیره اتحادیه وانت بار وپیک موتوری تهران از دو سال قبل شروع شد. یه گونه ای که حتی با نظر هیات نظارت بر امور صنفی استان تهران رییس و برخی از اعضای هیات مدیره عزل شدند . در ادامه  بعد از حکم دیوان عدالت اداری  دوباره به سمت هایشان برگشتند اما در طول ماههای که برگشتند اختلافات بین هیات مدیره این اتحادیه هرگز برای لحظه ای آرام نشد.

بر اساس این گزارش با شعله ورتر شدن اختلافات، اعضای هیات مدیره به دو گروه دو نفره و پنج نفره تبدیل شدند. این وسط متصدیان صنفی عضو اتحادیه بودند و هستند که کارشان با کندی انجام می شود ضمن اینکه کارکنان اتحادیه هم گوشت قربانی شدند.

یکی از اختلافات اساسی بین اعضای هیات مدیره استخدام دونفر علی رغم مصوبات هیات مدیره است که پنج عضو مخالف خواستار عدم تمدید قرار داد شدند همچنین گروه پنج نفره عضو هیات مدیره مدعی بروز تخلفات گسترده در همین چند ماه بعد از بازگشت به کار رییس هیات مدیره هستند.

اختلافات که با سکوت هیات رییسه اتاق اصناف تهران و سازمان صنعت معدن و تجارت تهران همراه است طی شنبه هفته جاری چنان زبانه کشید که گروه مخالف مانع از ورود رییس اتحادیه به داخل ساختمان شدند به گونه ای که با حضور پلیس برای ساعتی این اختلاف آرام شد ولی گروه مخالف خواستار اجرای قانون نظام صنفی و مصوبات هیات مدیره هستند.

گفتنی است که طی سه سال گذشته از این قبیل اختلافات بین اعضای هیات مدیره و رییس اتحادیه بسیار زیاد بوده است که یکی دیگراز این اختلافات رییس واعضای هیات مدیره اتحادیه صنف حق العملکاران میدان میوه و تره بار تهران است که پای هیات رییسه اتاق اصناف تهران هم به میان آمد.

  • نویسنده : خبرگزاری "دبنا"
  • منبع خبر : خبرگزاری "دبنا"