فراخوان ثبت نام برای انتخابات هیات مدیره چهار اتحادیه دیگر در تهران در حالی انجام می شود که از دی ماه سال قبل با صدور حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون انتخابات یک اتحادیه استانی در تهران برگزار شد ولی سازمان صمت تهران تاکنون در پایتخت هیچ انتخاباتی را برگزار نکرده است. به گزار […]

فراخوان ثبت نام برای انتخابات هیات مدیره چهار اتحادیه دیگر در تهران در حالی انجام می شود که از دی ماه سال قبل با صدور حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون انتخابات یک اتحادیه استانی در تهران برگزار شد ولی سازمان صمت تهران تاکنون در پایتخت هیچ انتخاباتی را برگزار نکرده است.

به گزار خبرنگار “دبنا”  سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران که مسوول اجرای انتخابات اتحادیه های صنفی پایتخت است فراخوان ثبت نام انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لبنيات تهران، اتحاديه صنف فروشندگان شيشه و آئينه تهران، اتحاديه صنفي مشاورين املاك تهران واتحاديه صنف دارندگان و متصديان باركشهاي موتوري و شهري را اعلام کرد.

براساس این فراخوان  متقاضایان باید طبق ماده ۲۲ قانون نظام صنفی عمل کنند و افرادی که دو دوره عضو هیات مدیره بودند حق ثبت نام ندارند.

البته با نظری که مرکز امور اصناف وبازرگانان داده است افرادی که عضو اتحادیه باشند حتی اگر در اتحادیه دیگر عضو هیات مدیره بودند می توانند ثبت نام کنند همچنین افرادی که مجوز حقوقی در قالب شرکت برای واحد صنفی پروانه کسب گرفته باشند می توانند متقاضی عضویت در هیات مدیره باشند.

گفتنی که تاکنون بیش از ۴۰ اتحادیه  بر اساس حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نوبت ثبت نام قرار دارند اما سازمان صنعت معدن وتجارت استان تهران علی رغم اینکه همه مراحل قانونی طی شده است اما تاکنون انتخابات را برگزار نکرده است که با برگزاری انتخابات افراد صاحب نفوذی در اتاق اصناف و هیات مدیره اتحادی هخای صنفی حذف خواهند شد و باید برای ریاست مجدد چهار سال منتظر بمانند ویا ترتیبی اتخاذ کنند تا یک یا چند نفر استعفا دهند تا برای ترکیب جدید انتخابات مجدد وزودتر از موعد مقرر برگزار شود تا این افراد عاشقان ریاست اتحادیه  در قالب شرکت حقوقی دوباره عضو شوند.

 

 

  • منبع خبر : خبرگزاری "دبنا"