سازمان صنعت معدن وتجارت استان تهران طبق قانون نظام صنفی متولی برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی تهران است اما برای ثبت نام وبرگزاری انتخابات ملاک نوبت دهی چیست؟آیا رابطه ها هم دخیل هستند؟

سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران طبق قانون نظام صنفی متولی برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی تهران است اما برای ثبت نام و برگزاری انتخابات ملاک نوبت دهی چیست؟آیا رابطه ها هم دخیل هستند؟

یدالله صادقی را به مدیری پاکدست بودن می شناسیم. مدیری که در هر سمتی بود خدمات زیادی به فعالان اقتصادی کشور و اجرای سیاست های دولت داشت. رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران به تمام مسایل حاشیه ای انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی مسلط است.

بسیار واضح و  روشن است که همیشه فعالیت هایی برای حذف یک نفر از سوی رقیب در انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها بود که امری طبیعی برای جذابیت انتخاباتی است. ولی از زمانی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روز ۲۹/۹/۹۹ رای به خروج افرادی داد که بیش از دهها سال بر صندلی ریاست اتحادیه و هیات مدیره بودند تا زمان انتشار این خبر شاهد برگزرای انتخابات جز دو مورد نبودیم که یکی بر اساس حکم دیوان و دیگری بدون توجه به حکم قانون نظام صنف برگزار شد.

طبق قانون نظام صنفی شش ماه قبل از پایان اعتبار نامه اعضای هیات مدیره اتحادیه صنفی باید روند برگزاری انتخابات شروع و به پایان برسد ولی شیوع کرونا و مسایلی که در غالب شایعه مطرح است  مانع از برگزاری انتخابات شد تا اینکه در مردادماه سال جاری اعلام شد تا انتخابات اتحادیه های صنفی برگزار شود.

در سایر نقاط کشور غیراز تهران همه شهرها درحال برگزاری انتخابات هستند اما در تهران علی رغم اینکه تمام مراحل قانونی برگزاری انتخابات حداقل ۴۰ اتحادیه تمام شده و آماده برگزاری است اما اینکه چرا هیات اجرایی انجام نمی دهد سوالی است که باید منتظر پاسخ بود.

سوال دیگر از آقای صادقی رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران این است که مبنای انجام ثبت نام برای عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی چیست؟ زیرا یک اتحادیه پایان اعتبارنامه اش آبان ماه است والان فراخوان ثبت نام دارد ولی اعبتار نامه هیات مدیره یک اتحادیه دیگر تمام شده ولی فراخوان ثبت نام ندارد.

سوال دیگر که از رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران داشتیم این است که چرا انتخابات هیات مدیره اتحادیه های که مراحل قانونی طی شده برگزار نمی شود؟ آیا واقعیت دارد که علت تاخیر در برگزاری انتخابات این است که شاید با لابی کردن افراد صنفی با نمایندگان مجلس امکان دارد رای هیات عمومی دیوان ملغی شود و مراحل طی شده دوباره از ابتدا انجام شود؟

هرچند رییس سازمان صنعت معدن و تجارت از مدیران بی حاشیه دولت است ولی عدم برگزاری انتخاباتی که حتی ستاد ملی کرونا مجوز برگزاری آن را دو ماه قبل داد موجب ایجاد سوال در اذهان عمومی و فعالان صنفی و اقتصادی و خبرنگاران شده است.

منتظر پاسخ هستیم تا پاسخ این علت ها را منتشر کنیم مگر اینکه پاسخ این علت ها راز مگوی باشد که در آن صورت به شایعات دامن خواهد زد.

  • نویسنده : همت الله شکری –مدیر مسوول پایگاه خبری
  • منبع خبر : خبرگزاری